Land Use and Water Quality Conference

Datum
t/m Plaats in agenda
Locatie
Maastricht
Omschrijving

LUWQ2022 is een internationale en interdisciplinaire conferentie op het snijvlak van wetenschap, management en beleid om de effecten van landbouw- en landgebruiksveranderingen op de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater te minimaliseren.

Meer informatie