Ketendag 19 september

Datum
Plaats in agenda
Tijd
13.30 tot uur
Locatie
Online
Doelgroep

De ketendemo is voor iedereen die vanuit een technisch perspectief actief is bij het leveren, beheren, opvragen en gebruiken van ondergronddata, vanuit ingenieurs- en adviesbureaus, softwareleveranciers, waterschappen, provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat, bouw- en aannemersbedrijven, architectenbureaus en natuurbeheerorganisaties.

Omschrijving

Op maandag 19 september staat alleen een ketendemo gepland.

13.30 - 14.30 uur | Ketendemonstratie BRO

In deze systeemdemo laten de teams de resultaten van het 3e kwartaal van 2022 zien. Dit doen we zo veel mogelijk live via werkende software. Wij vragen daarbij ook om je reactie, zodat de technische producten en (door) ontwikkeling zoveel mogelijk aansluiten op jouw wensen.

In deze sessie laten we het volgende zien:

  • Betere performance in het Bronhouderportaal voor met name de aanlevering van Grondwaterstanden (GLD).
  • Uitbreiding in het Bronhouderportaal en de Landelijke Voorziening voor het domein Grondwatergebruik (GUF en GPD). Met het oog op het starten van de aanlevering in Q4.
  • Uitbreiding in het Bronhouderportaal en de Landelijke Voorziening van de Mijnbouwconstructies (EPC) en de voorbereiding op een ketentest in Q4.
  • Notificatie-service voor testen in het Bronhouderportaal. Daarnaast is er een start gemaakt met de inlogaanpassingen.
  • Toelichting op de nieuwe versies van de Bodemkaart en de Geomorfologische kaart.
    Verwerken werkafspraken in de gegevenscatalogi van het domein Grondwatermonitoring.
  • Wijzigingsverzoeken die verwerkt zijn in de functionaliteit van de BRO.
Aanmelden

Tot uiterlijk donderdag 15 september is het mogelijk om je aan te melden voor deze Ketendemo. Uiterlijk maandagochtend 19 september ontvang je een bevestiging met de instructies om deel te nemen.