BRO Ketendag 12 mei

Datum
Plaats in agenda
Tijd
11.00 tot uur
Locatie
Online
Doelgroep

Iedereen die vanuit een technisch perspectief actief is bij het leveren, beheren, opvragen en gebruiken van ondergronddata, vanuit Ingenieurs- en adviesbureaus, softwareleveranciers, waterschappen, provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat, bouw- en aannemersbedrijven, architectenbureaus en, natuurbeheerorganisaties.

Omschrijving

Op donderdag 12 mei staat alleen een ketendemo gepland.

11.00 - 12.00 uur | Ketendemonstratie BRO

Tijdens de ketendemo BRO laten we zien welke technische resultaten we de afgelopen periode tot stand hebben gebracht. Doel van deze demo is dat wij feedback ontvangen voor de (door)ontwikkeling van onze producten.

Momenteel wordt gewerkt aan een breed scala aan onderwerpen: het ontwikkelen van nieuwe functionaliteiten en toevoegen registratieobjecten, het voorbereiden van migratie van bestaande data en het voeren van beheer op bestaande functionaliteit.

Aan de hand van de BRO Programma Roadmap en BRO Beheer Roadmap lopen we de volgende onderwerpen door op inhoud en vorderingen:

  • Realisatie van de laatste registratieobjecten van Fase I, Grondwatergebruiksysteem, Grondwaterproductiedossier, Mijnbouwwetvergunning en Mijnbouwconstructie. Deze objecten gaan per 1 juli a.s. in een eerste iteratie in productie;
  • Voortgang van de gegevensstandaard versie 3.0 voor het Geologisch booronderzoek en de consolidatie van diverse staande werkafspraken op gegevenscatalogi van objecten die in productie staan;
  • Ontwikkelingen in het migreren van historische data van Geotechnisch onderzoek en Grondwaterstanden;
  • Functionele aanpassingen in het beheer van de BRO en voortgang wijzigingsverzoeken.
Aanmelden

Aanmelden voor de Ketendemo kan via het inschrijfformulier. Dit kan uiterlijk op dinsdag 10 mei. Je ontvangt een dag voorafgaand een bevestiging met daarin de bijbehorende instructies om deel te nemen.

Als u geregistreerd staat op de mailinglist Ketendag, krijgt u vanzelf bericht. U ontvangt dan ook een link naar het aanmeldformulier.