BRO Ketendag

Datum
Plaats in agenda
Tijd
09.00 tot uur
Locatie
Online
Omschrijving

De volgende drie sessies staan gepland:

 • Implementatiesessie domein Grondwatermonitoring
 • Ketendemo door de productowners van ketenteams
 • Reviewsessie standaardisatie verschillende domeinen
Meer informatie

9.00 - 10.30 uur | Implementatiesessie domein Grondwatermonitoring

In het algemeen zijn de implementatiesessies bedoeld om een platform te bieden voor de gebruikers van de BRO, zowel voor het proces van aanlevering als uitgifte en gebruik. Het gaat dan veelal over registratieobjecten die in productie staan of bijna gaan.

Sinds 1 januari 2021 staan 4 registratieobjecten uit het domein Grondwatermonitoring in productie en binnenkort is de aanlevering van grondwaterstand- en samenstellingsgegevens verplicht. Diverse bronhouders, data- en softwareleveranciers hebben daarin al forse stappen gezet. Zij hebben de eerste 'aanlever-ervaringen' opgedaan en delen die graag met jullie.

 • Ronnie Hollebrandse (Provincie Zeeland) laat zien hoe de provincie de levering van grondwatersamenstellingsonderzoeksgegevens heeft voorbereid. Zij zijn nu gereed om te leveren aan de BRO. Ronnie zal toelichten hoe dit past in de Zeeuwse aanpak van databeheer (waaronder ook kwaliteitsbeoordeling en visualisatie) voor grondwatermonitoringgegevens. Nieuwe grondwaterstandsgegevens worden op soortgelijke wijze voorbereid voor registratie in de BRO.
 • Rob van de Krogt (TNO-GDN) zal kort de status van ontwikkelde functionaliteit toelichten waarmee historische grondwaterstandgegevens vanuit DINO naar de BRO gemigreerd kunnen worden.
 • Igor Mendizabal (Waterlabs) zal, aan de hand van zijn werk voor Waternet, het geautomatiseerde registratieproces van achtereenvolgens monitoringput, monitoringnet en grondwaterstandonderzoek belichten vanuit de door Waterlabs ontwikkelde software.
 • Bas Nelemans (Provincie Noord-Brabant), Ben van Heumen (Brabant Water) en Evert Wielsma (Nelen & Schuurmans) presenteren het ketenproces en hun rol van Bronhouder, Dataleverancier en Softwareleverancier bij de registratie van grondwaterstandsgegevens van het Brabantse telemetrische primaire meetnet.
 • Ter afsluiting laten we zien waar de grondwatermonitoringsobjecten te vinden zijn op de uitgiftekanalen van de BRO.

Voor wie?

Bronhouders en leveranciers van grondwatermonitoringgegevens;  softwareleveranciers die software ontwikkelen voor dit domein en afnemers en gebruikers van deze gegevens.

11.00 - 12.00 uur | Ketendemo

Tijdens de ketendemo BRO ziet u, zoveel mogelijk live, de technische resultaten die we in de afgelopen periode tot stand hebben gebracht. Doel van deze demo is dat wij feedback ontvangen voor de (door)ontwikkeling van onze producten.

Deze sessie staat geheel in het teken van de release van de laatste 4 registratieobjecten van tranche 3:

 • versie 2.1 van het Geotechnisch booronderzoek
 • versies 2.0 van zowel het Bodemkundig booronderzoek als Bodemkundig wandonderzoek
 • versie 1.0 van het Geologisch booronderzoek

Daarnaast geven we een overzicht van de systeemverbeteringen en -aanpassingen die afgelopen periode in de BRO zijn doorgevoerd.

Tot slot laten we zien wat op onze roadmap staat voor de kwartalen 3 en 4 van 2021.

Voor wie?

Iedereen die vanuit een technisch perspectief actief is bij het leveren, beheren, opvragen en gebruiken van ondergronddata, vanuit Ingenieurs- en adviesbureaus, softwareleveranciers, waterschappen, provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat, bouw- en aannemersbedrijven, architectenbureaus en, natuurbeheerorganisaties.

14.00 - 15.30 uur | Reviewsessie Standaardisatie

Het standaardisatieproces binnen het programma loopt op zijn einde, daarom zijn de sprintreviews van de verschillende domeinen in één sessie samengevoegd. In deze sessie bespreken we de voortgang van de lopende standaardisatie van de registratieobjecten Grondwatergebruiksysteem (GUF), Grondwaterproductiedossier (GPD), de registratieobjecten van het Mijnbouwdomein en van Geologische boormonsterbeschrijving BHR-G IMBRO/A.

 • Voor GUF lichten we de ontworpen inname-brondocumenten toe.
 • Daarnaast vertellen we hoe ver we zijn met de verwerking van de feedback van de publieke consulatie van GPD.

Voor Mijnbouw koppelen we terug hoe wel de Mijnbouwwetvergunning (EPL) hebben afgerond; de afgelopen sprint is gewerkt aan:

 • Catalogus brondocumenten
 • Berichtenschema's (XSD's)
 • INSPIRE mapping

Voor Bodem en Ondergrond lichten we de voortgang toe die we hebben gemaakt met de historische gegevens van de Geologische boormonsterbeschrijving (BHR-G IMBRO/A). Indien er behoefte aan is kunnen we op details ingaan van de standaard van de drie registratie objecten die per 1 juli in werking treden die in de ketendemo besproken zijn.

Voor wie?

Iedereen die betrokken is bij inwinning en gebruik van gegevens  t.a.v. grondwaterbeheer, zoals overheden, drinkwaterbedrijven, advies- en ingenieursbureaus. Iedereen die betrokken is bij Geologisch booronderzoek en met name het gebruik van historische gegevens van Geologisch booronderzoek.

Aanmelden

Alle sessies worden digitaal aangeboden. Via dit inschrijfformulier kunt u zich tot woensdag 30 juni aanmelden. U kunt via dit aanmeldformulier doorgeven aan welke sessie(s) u wil deelnemen. Per sessie ontvangt u een dag voorafgaand een bevestiging met daarin de bijbehorende instructies om deel te nemen.