Symposium BodemBreed

Datum
t/m Plaats in agenda
Doelgroep

Voor iedereen die betrokken is bij activiteiten in het bodemwatersysteem voor de inrichting, de verbetering en het beheer van de fysieke leefomgeving. Daarmee is het symposium bedoeld voor medewerkers van overheden (ministeries, provincies, gemeenten, omgevingsdiensten, regionale uitvoeringsdiensten, waterschappenen Rijkswaterstaat), de eigenaren van locaties en terreinen (bedrijven, agrariërs en terreinbeheerders), het uitvoerend en adviserend bedrijfsleven (laboratoria, grondbanken, stichtingen, aannemers en adviesbureaus)
en kennisinstellingen (universiteiten, opleidings- en kennisinstituten).

Omschrijving

De 32ste- digitale - editie van Bodem Breed. Op 8 juni staat ook een workshop van de BRO op het programma. Bezoek de website van het symposium voor meer informatie en meld u aan.