Geo-inspiratiedag

Datum
Plaats in agenda
Tijd
13.00 tot uur
Locatie
Online
Omschrijving

Het Ministerie van BZK (DiS Geo en BRO), Kadaster/PDOK en Geonovum organiseren in 2021 vier geo-inspiratiedagen. Tijdens de geo-inspiratiedagen praten we makers en gebruikers van (geo-)data bij op actuele ontwikkelingen, inspireren we met praktijkvoorbeelden, stippen we aandachtspunten aan èn bieden we gelegenheid om onderling weer even bij te praten.

Nadat we de eerste geo-inspiratiedag onze blik richtte op de toekomst met het thema Digital Twins, kijken we 29 juni naar de basis: de fundamenten van de (basis)registraties. Eén van de bevindingen uit de digital twin sessie is dat kennis van je bronnen je helpt om informatie op waarde te schatten. In interviews met experts maken we kennis met de achtergronden van de modellen waarin we onze wereld vastleggen. Met de blik van de expert als voorbeeld, leren we onlogische gegevens en patronen beter herkennen.

Naast de fundamenten van de registraties kijken we ook naar data als fundament. We presenteren onder meer de praktijkresultaten van een onderzoek dat we in mei uitvoeren naar het in samenhang bevragen van de basisregistraties en nemen je mee in ontwikkelingen rond kwaliteitsverbetering. Tot slot kijken we naar de fundamentele waarde en waarden van data: over massale data-inwinning, verdienmodellen en datadeals.

Meer informatie

Meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden volgt.