AquaConSoil symposium 2021

Datum
t/m Plaats in agenda
Locatie
Online
Omschrijving

Dit symposium  wordt al sinds 1985 als ConSoil georganiseerd. Een aantal edities geleden is de verbreding doorgezet en is de naam veranderd naar AquaConSoil. Er komen altijd zo’n 500-800 mensen (mix overheden, bedrijven en industrie, kennisinstellingen en universiteiten) uit vooral Europa, maar ook daarbuiten. AquaConSoil richt zich op duurzaam gebruik en beheer van bodem, sediment en (grond)water. Het symposium kent verschillende onderwerpen die later bekend zullen worden gemaakt.