Informatiebijeenkomst publieke consultatie Mijnbouwwet

Datum
Plaats in agenda
Tijd
10.30 tot uur
Locatie
Online
Omschrijving

Voor het vaststellen van een standaard voor een bepaald registratieobject wordt altijd een publieke consultatie gehouden. Tijdens deze periode kan iedereen feedback geven op deze standaard en wordt deze inbreng na afloop verwerkt door het standaardenteam. Op maandag 1 februari j.l. is de publieke consultatie voor het domein Mijnbouwwet van de Basisregistratie Ondergrond (BRO) gestart.

We kunnen ons voorstellen dat als u nog niet bekend bent met het lezen van een standaard, of nog niet bekend bent met een publieke consultatie, er vrij veel informatie op u afkomt.  Daarom organiseren we op 4 maart een informatiebijeenkomst over de standaardisatie van de Mijnbouwwet. Uw deelname is geheel vrijblijvend en verplicht u niet om deel te nemen aan de publieke consultatie.

Standaardisatie Mijnbouwwet

Per 1 januari 2022 treedt ook Tranche 4 van de Basisregistratie Ondergrond in werking en zullen ook mijnbouwgegevens BRO-plichtig zijn. Dat wil zeggen dat er vanaf dat moment een wettelijke aanlever- en afnameplicht is voor gegevens die betrekking hebben op mijnbouw.

Om ervoor te zorgen dat alle gegevens over Mijnbouwwetvergunningen en Mijnbouwconstructies op dezelfde manier geregistreerd worden, werken we aan standaarden. Zo brengen we eenheid aan, die het mogelijk maakt om gegevens met elkaar te combineren en te vergelijken. Voor het vaststellen van een standaard wordt altijd een publieke consultatie gehouden.

We maken een standaard in dagelijkse samenwerking met experts en periodieke afstemming met een bredere groep mogelijke gebruikers (in reviewsessies en workshops). De kans bestaat dat je in dat proces dingen over het hoofd ziet. We willen er zeker van zijn dat een standaard kan rekenen op een breed draagvlak en kwalitatief voldoende is, daarom leggen we de standaard in een publieke consultatie aan iedereen voor. Dit is de kans om inbreng te krijgen van mensen die bij het eerdere proces nog niet meegedaan hebben.

Aanmelden

Uw deelname is geheel vrijblijvend en verplicht u niet om deel te nemen aan de publieke consultatie. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan door een mail te sturen aan:  g.vanputten@geonovum.nl.