BRO workshop: ‘Grens tussen boringen en grondwaterputten’

Datum
Plaats in agenda
Tijd
11.00 tot uur
Omschrijving

Op donderdag 17 september van 11:00 tot 12:30 uur organiseren de BRO Standaardisatieteams de digitale workshop ‘Grens tussen boringen en grondwaterputten’ voor de standaardisatie van het nieuwe BRO-registratieobject Toegepast Geologisch Booronderzoek. De standaardisatie zit in de eindfase en wij willen deze graag aan u voorleggen en samen met u bediscussiëren.

Wat wordt besproken tijdens deze workshop?

In BRO is de informatie van boringen en grondwaterputten opgedeeld in verschillende registratieobjecten en domeinen. Het registratieobject Booronderzoek onder het domein Bodem- en grondonderzoek, het registratieobject Grondwatermonitoringput onder het domein Grondwatermonitoring en het registratieobject Grondwatergebruiksysteem onder het domein Grondwatergebruik.

Tijdens de workshop bespreken we de verschillende voorkomende veldsituaties en put-inrichtingen. Aan de hand daarvan stellen we gezamenlijk vast welke gegevens bij welk registratieobject moeten horen en waarom dat zo is. Onderwerp van discussie is onder andere de vraag: bij welk registratieobject hoort het aanvulmateriaal van een boorgat wanneer er een grondwaterput voor monitoring en/of –gebruik wordt ingericht? Het doel is dat we geen relevante informatie vergeten en dat we voorkomen dat er dubbele gegevens worden geregistreerd.

Wat wordt niet besproken tijdens deze workshop?

We hebben gesignaleerd dat er vanuit gebruikersperspectief de behoefte is om een onderlinge relatie/koppeling aan te brengen tussen deze verschillende registratieobjecten. Hiervoor loopt op dit moment een verkenning binnen het BRO Programmabureau. Het koppelen van de registratieobjecten is dan ook geen onderwerp van deze workshop.

Meer informatie

Voor wie is de workshop bedoeld?

Voor iedereen die betrokken is in de keten van boringen en putinrichting in het veld, tot aan gebruik van deze gegevens uit de BRO. Voor experts op het gebied van geologie, (geo)hydrologie en bodemenergie. Vanuit veldwerkbureaus, adviesbureaus, overheden en kennisinstellingen.

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan de workshop? Meld u dan aan via het aanmeldformulier. De Basisregistratie Ondergrond maken we samen en we hechten daarom veel waarde aan uw kennis, mening en inbreng. Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt reageren op deze mail.