Reviewsessie Grondwaterdomeinen deel 2

Datum
Plaats in agenda
Tijd
16.00 tot uur
Locatie
Online
Omschrijving

We merken dat we binnen de grondwaterdomeinen in de een standaardisatiefase zitten waarbij de grondwateronderwerpen heel divers zijn. Het kort behandelen van al deze onderwerpen in 1 sessie doet geen recht aan de inhoud en het belang om daarover van gedachten te wisselen met stakeholders. We onderkennen daarnaast dat niet alle deelnemers evenveel affiniteit hebben met de verschillende onderwerpen. Daarom knippen we de sessie Grondwaterdomeinen op in 2 delen: deel 1 en deel 2. Omdat we u niet willen belasten met te veel sessies op 1 dag, wordt op dinsdag 7 juli als onderdeel van de BRO Ketendag de sessie grondwaterdomeinen deel 2 georganiseerd.

Meer informatie

Wat kunt u verwachten?

In deel 2 van deze sessie staan de registratieobjecten van Tranche 4 centraal:

  • Proces scopedocumenten tranche 4
  • Tranche 4: Scopedocument, expertsessie ‘Grondwaterspiegeldieptemodel’
  • Tranche 4 : voortgang standaardisatie Formatieweerstandonderzoek
  • Tranche 4: voortgang standaardisatie Grondwatergebruiksysteem

Aan het eind van de sessie kijken we kort vooruit naar wat we in de komende sprints willen gaan oppakken. De reviewsessie Grondwaterdomeinen deel 1 op de BRO Ketendag van 2 juli gaat over de registratieobjecten uit tranche 3.

Voor wie?

Iedereen die betrokken is bij inwinning en gebruik van gegevens t.a.v. grondwaterbeheer: overheden drinkwaterbedrijven, advies- en ingenieursbureaus, afnemers en gebruikers, softwareleveranciers.

Aanmelden

Zonder aanmelding geen deelname

Alle sessies worden digitaal aangeboden. Via onderstaande link kunt u zich tot 6 juli aanmelden voor de sessie Grondwaterdomeinen deel 2. U kunt via het aanmeldformulier doorgeven aan welke sessie(s) u wil deelnemen. Een dag voorafgaand aan de sessie ontvangt u per mail instructies om deel te kunnen nemen. Voor enkele sessies worden vooraf documenten beschikbaar gesteld. Deze documenten worden tegelijk met de bevestiging toegezonden.

  • Aanmelden BRO Ketendag