30 juli: BRO Ketendag

Datum
Plaats in agenda
Tijd
00.00 tot uur
Locatie
Online via Microsoft Teams
Omschrijving

Na de succesvolle digitale  BRO Ketendagen gaan we deze weer een vervolg geven. We starten de dag met een samenvattende sessie voor alle domeinen. Hierin worden alle registratieobjecten waaraan wordt gewerkt besproken. Daarna geven de productowners van de BRO ketenteams een geïntegreerde demonstratie van de technische resultaten over de afgelopen periode en de vorderingen van de BRO-standaarden. In de middag zijn geen sessie gepland.

Meer informatie

Programma

9.30 - 10.30 uur | Samenvattende sessie voor alle domeinen

Afgelopen sprint is er aan diverse registratieobjecten gewerkt, waarbij ook al merkbaar is dat de vakanties beginnen. In deze sessie willen we iedereen bijpraten over de vorderingen en wat komende sprint kan worden verwacht.

De catalogus voor het tweede deel van de Bodemkaart is in publieke consultatie gegaan.  Binnen het domein Bodem- en grondonderzoek is hard gewerkt om de catatalogus voor Geologische boormonsteranalyses gereed te maken voor de publieke consultatie. In het grondwaterdomein is volop gewerkt aan het Formatieweerstandonderzoek. En voor Grondwatergebruik vindt een sessie plaats met experts rondom de Omgevingswet. In het Mijnbouwdomein wordt de scope klaar gemaakt voor feedback uit het werkveld. En er is een interessante sessie geweest met gemeentes over gebruik van gegevens. In deze samenvattende sessie praten we u helemaal bij.

Voor wie?

Voor iedereen die betrokken is bij productie en gebruik van booronderzoek, gegevens  t.a.v. grondwatergebruik en -beheer en iedereen die generieke informatie over de mijnbouwwet en mijnbouwwerken nodig heeft voor zijn of haar beleid.

We denken dan aan: overheden, opdrachtgevers, opdrachtnemers, producenten, afnemers en gebruikers van ondergronddata, softwareleveranciers, drinkwaterbedrijven, advies- en ingenieursbureaus, koepelorganisaties, beheerders van ondergrondgegevens.

11.00 - 12.00 uur | Ketendemonstratie BRO

Tijdens de ketendemo BRO ziet u, zoveel mogelijk live, de technische resultaten die we in de afgelopen 4 weken tot stand hebben gebracht. Doel van deze demo is dat wij feedback ontvangen voor de (door)ontwikkeling van onze producten. We ronden de demo af met de actuele roadmap voor 2020.

Voor wie?

Iedereen die vanuit een technisch perspectief actief is bij het beheren, verzamelen, leveren, opvragen en gebruiken van ondergronddata, vanuit Ingenieurs- en adviesbureaus, waterschappen, provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat, bouw- en aannemersbedrijven, architectenbureaus, natuurbeheerorganisaties, scholen, universiteiten en burgers

Aanmelden

Zonder aanmelding geen deelname Alle sessies worden digitaal aangeboden. Via onderstaande link kunt u zich tot 29 juli aanmelden. U kunt via het aanmeldformulier doorgeven aan welke sessie(s) u wil deelnemen. Een dag voorafgaand aan de sessie ontvangt u per mail instructies om deel te nemen.

  • Aanmelden Ketendag 30 juli