2 juli: BRO Ketendag

Datum
Plaats in agenda
Tijd
00.00 tot uur
Locatie
Online
Omschrijving

Op donderdag 2 juli in de ochtend geven de productowners van de BRO ketenteams een geïntegreerde demonstratie van de technische resultaten van de afgelopen periode en de vorderingen van de BRO-standaarden. Voorafgaand aan de ketendemo staat de reviewsessie Bodem- en grondonderzoek gepland en in de middag, na de ketendemo, staan de reviewsessies Grondwaterdomeinen deel 1 en Mijnbouwwet op het programma. Aanvullend wordt op dinsdag 7 juli de reviewsessie grondwaterdomeinen deel 2 georganiseerd.

Meer informatie

Wat kunt u verwachten?

9.30 - 10.30 uur | Reviewsessie Bodem- & grondonderzoek

Afgelopen sprint heeft veelal in het teken gestaan van de boormonsteranalyses voor het Geologisch booronderzoek. Er is hard gewerkt om in de komende sprint (medio juli) de catalogus gereed te hebben voor publieke consultatie. Tijdens deze review zullen we daarom nogmaals benadrukken wat voor soort booronderzoek het hier betreft en wat binnen de huidige scope valt. Daarnaast willen we ook een doorkijkje geven naar de planning voor de komende periode, waarbij we ook gaan kijken naar het Toegepast Geologisch booronderzoek en de informatie die we in de BRO op willen nemen uit het verleden m.b.t. zowel het Geologisch- als het Toegepast Geologisch booronderzoek.

Voor wie?

Voor iedereen met inhoudelijke kennis als het gaat om productie en gebruik van Booronderzoek: opdrachtgevers, opdrachtnemers, producenten (boorfirma, beschrijver, lab-analist, etc.) afnemers en gebruikers, softwareleveranciers.

11.00 - 12.00 uur | Ketendemonstratie BRO

Tijdens de ketendemo BRO ziet u, zoveel mogelijk live, de technische resultaten die we in de afgelopen 4 weken tot stand hebben gebracht. Doel van deze demo is dat wij feedback ontvangen voor de (door)ontwikkeling van onze producten. Aan het eind van de sessie presenteren wij de roadmap voor de komende periode.

Dit keer is het centrale thema 'Gebruik van de BRO'. Na een inleiding belichten we het volgende:

 • de gebruiksplicht van de BRO en wettelijke kaders
 • recente ontwikkelingen van de PDOK viewer
 • andere nieuwe ontwikkelingen aan de gebruikskant

We ronden de demo af met de actuele roadmap voor 2020.

Voor wie?

Iedereen die vanuit een technisch perspectief actief is bij het beheren, verzamelen, leveren, opvragen en gebruiken van ondergronddata, vanuit Ingenieurs- en adviesbureaus, waterschappen, provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat, bouw- en aannemersbedrijven, architectenbureaus, natuurbeheerorganisaties, scholen, universiteiten en burgers.

12.00 - 13.30 uur | Lunchtijd - wandeling, gezond huismenu

13.30 - 15.00 uur | Reviewsessie Grondwaterdomeinen deel 1

Zoals gewoonlijk staat op deze ketendag ’s middags ook weer reviewsessie Grondwaterdomeinen op het programma. We merken dat we in een standaardisatiefase zitten waarbij de grondwateronderwerpen heel divers zijn. Het kort behandelen van al deze onderwerpen in 1 sessie doet geen recht aan de inhoud en het belang om daarover van gedachten te wisselen met stakeholders. We onderkennen daarnaast dat niet alle deelnemers evenveel affiniteit hebben met de verschillende onderwerpen. Daarom knippen we de sessie Grondwaterdomeinen op in 2 delen: deel 1 op 2 juli en deel 2 op 7 juli.

Deel 1 richt zich op de registratieobjecten van Tranche 3:

 • Openstaande acties
 • Discussie over diversiteit van stakeholders en opdeling reviewsessies
 • Tranche 3: SIKB en Grondwatersamenstellingsonderzoek (GAR)
  • SIKB Aquo – GAR convertor
  • Gebruik en betekenis van Rapportagegrens
 • Onderzoek t.b.v. werkafspraak relatie GLD/GAR met Grondwatermonitoringnet
 • Samenstellen van Grondwatermonitoringnetten

Voor wie?

Iedereen die betrokken is bij inwinning en gebruik van gegevens t.a.v. grondwaterbeheer: overheden drinkwaterbedrijven, advies- en ingenieursbureaus, afnemers en gebruikers, softwareleveranciers.

15.15 - 16.15 uur | Reviewsessie Mijnbouwwet

De scope voor dit domein is gereed voor review. In deze sprint zijn de gegevens in NLOG onderzocht op basis waarvan een eerste uitwerking van locatiegegevens is opgesteld. Deze is verwerkt in een eerste gegevensdefinitie voor de mijnbouwconstructie die we graag toelichten en feedback op ontvangen. Tot slot blikken we vooruit naar de roadmap voor dit domein.

Voor wie?

Iedereen die generieke informatie over de mijnbouwwet en mijnbouwwerken nodig heeft voor zijn of haar beleid. Dan gaat het met name om liggingsgegevens. Daarnaast is deze sessie vanzelfsprekend van belang voor beheerders van deze ondergrondgegevens, omdat deze in de BRO worden opgenomen.

Dinsdag 7 juli: 16.00 - 17.30 uur | Reviewsessie Grondwaterdomeinen deel 2

In deel 2 van deze sessie staan de registratieobjecten van Tranche 4 centraal:

 • Proces scopedocumenten tranche 4
 • Tranche 4: Scopedocument, expertsessie ‘Grondwaterspiegeldieptemodel’
 • Tranche 4 : voortgang standaardisatie Formatieweerstandonderzoek
 • Tranche 4: voortgang standaardisatie Grondwatergebruiksysteem

Aan het eind van de sessie kijken we kort vooruit naar wat we in de komende sprints willen gaan oppakken.

Voor wie?

Iedereen die betrokken is bij inwinning en gebruik van gegevens t.a.v. grondwaterbeheer: overheden drinkwaterbedrijven, advies- en ingenieursbureaus, afnemers en gebruikers, softwareleveranciers.

Aanmelden

Zonder aanmelding geen deelname

Alle sessies worden digitaal aangeboden. Via onderstaande link kunt u zich tot 1 juli aanmelden. Aanmelden voor de sessie Grondwaterdomeinen deel 2 kan tot 6 juli. U kunt via het aanmeldformulier doorgeven aan welke sessie(s) u wil deelnemen. Een dag voorafgaand aan de sessie ontvangt u per mail instructies om deel te kunnen nemen. Voor enkele sessies worden vooraf documenten beschikbaar gesteld. Deze documenten worden tegelijk met de bevestiging toegezonden.