Scopingsessie Mijnbouwwet - BRO standaardisatie

Datum
Plaats in agenda
Tijd
11.00 tot uur
Locatie
Via Teams
Omschrijving

Iedereen die generieke informatie over de Mijnbouwwet en Mijnbouwwerk locaties nodig heeft voor zijn of haar beleid. Dan gaat het met name om liggingsgegevens. Daarnaast is vanzelfsprekend van belang voor beheerders van deze ondergrondgegevens, omdat deze in de BRO worden opgenomen.

Meer informatie

In deze sessie staat de scope van de BRO-standaarden centraal, zoals deze in tranche 4 worden gedefinieerd en gebouwd. Het gaat dan zowel om de Mijnbouwwerk locaties als de Mijnbouwwetvergunningen. De scope zal in concept worden voorgelegd en wij vragen uw feedback hierop. Dit in voorbereiding op de behandeling ervan in de Domein Begeleidings Groep Mijnbouw van 19 mei a.s.

Aanmelden

Inschrijving is gesloten. Deze sessie wordt digitaal aangeboden. Inschrijven hiervoor kan tot maandagochtend 11 mei 10:00 uur. U ontvangt in de middag een bevestiging met daarin de bijbehorende stukken en instructies om deel te nemen.

  • Aanmelden