14 november: Nationaal Deltacongres 2019

Datum
Plaats in agenda
Locatie
Zeelandhallen | Goes
Doelgroep

Iedereen die betrokken is bij en geïnteres­seerd is in het Deltaprogramma is welkom op het congres: maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.

Omschrijving

Het tiende Nationaal Deltacongres wordt dit jaar op donderdag 14 november gehouden in de Zeelandhallen in Goes. Ook dit jaar worden er weer circa 1500 deelnemers verwacht.

Meer informatie

Na een inhoudelijk plenair openingsprogramma, zijn er in de middag interactieve parallelsessies over droogte en verzilting, zeespiegelstijging, Deltaprogramma in de stad en Ruimtelijke adaptatie in uitvoering. Net als vorig jaar zijn er enkele Deltatheaters voor kleinere sessies en presentaties. Tevens is er net als voorgaande jaren een Deltaparade waar aan het Deltaprogramma verbonden organisa­ties en programma’s zich presenteren. Op de Deltaparade is de hele dag gelegenheid om op een informele manier kennis te delen en ervaringen uit te wisselen.