24 oktober: BRO Ketendemo-dag

Datum
Plaats in agenda
Tijd
10.30 tot uur
Locatie
TNO, Princetonlaan 6 in Utrecht
Omschrijving

Programma

10:30 - 12:00 uur | Ketendemonstratie BRO

Tijdens de ketendemo BRO ziet u, zoveel mogelijk live, de technische resultaten van de afgelopen 4 weken. De volgende actielijnen/teams zullen demonstreren wat is gerealiseerd en vragen om uw reactie:

  • BRO uitgifteloket;
  • PDOK – uitgifteloket voor BRO;
  • Landelijke Voorzieningen BRO;
  • Bronhouderportaal;
  • Standaardisatie, domeinen Bodem-& grondonderzoek en Grondwatermonitoring.

Voor wie?

Iedereen die actief is bij het beheren, verzamelen, leveren, opvragen en gebruiken van ondergronddata, vanuit Ingenieurs- en adviesbureaus, waterschappen, provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat, bouw- en aannemersbedrijven, architectenbureaus, natuurbeheerorganisaties, scholen, universiteiten en burgers.

13.15 – 14.00 uur | Reviewsessie BRO standaardisatie Geologisch booronderzoek

Toelichting op de standaard voor Geologisch booronderzoek. De catalogus voor de Geologische boormonsterbeschrijving ligt tot en met 12 november a.s. in publieke consultatie.

Voor wie?

Iedereen die betrokken is bij het Bodem- & grondonderzoek en Grondwatermonitoring: opdrachtgevers, opdrachtnemers, producenten (boorfirma, beschrijver, lab-analist, etc.) afnemers en gebruikers, softwareleveranciers.

14.00 – 16.00 uur | Reviewsessie BRO standaardisatie domein Bodem- en Grondonderzoek

In deze sessie licht het team de volgende drie standaarden toe:

  • Geotechnisch booronderzoek, boormonsteranalyses deel 2;
  • Bodemkundig booronderzoek, boormonsteranalyses;
  • Bodemkundig wandonderzoek, wandmonsteranalyes.

De catalogi voor deze deelverzamelingen liggen vanaf november in publieke consultatie.

Aan het eind geven wij een doorkijk naar de inhoud van de volgende sprints.

Voor wie?

Iedereen die betrokken is bij het geotechnisch onderzoek: opdrachtgevers, opdrachtnemers, producenten (boorfirma, beschrijver, lab-analist, etc.) afnemers en gebruikers, softwareleveranciers.

14.00 - 16.30 uur | Reviewsessie BRO standaardisatie domein Grondwatermonitoring

In deze middagsessie lichten we de standaard voor het registratieobject Grondwaterstandonderzoek toe incl. de samenhang met andere objecten binnen het Grondwatermonitoringdomein. Vanaf november a.s. zal de catalogus van Grondwaterstandonderzoek in publieke consultatie beschikbaar komen en in deze sessie worden de laatste toevoegingen besproken.

Deze sessie sluit bewust aan op de sessie waarin de standaard voor het Geologisch booronderzoek wordt toegelicht, zodat iedereen in de gelegenheid is om kennis te nemen van de geologische boormonsterbeschrijving.

De sessie eindigt met een vooruitblik naar de inhoud van de volgende sprints voor zowel het Grondwatermonitoringdomein en Grondwatergebruik.

Voor wie?

Iedereen die betrokken is bij de monitoring van grondwater: overheden drinkwaterbedrijven, advies- en ingenieursbureaus, afnemers en gebruikers, softwareleveranciers.

Kosten

Deelname is kosteloos.

Meer informatie

De ketendemo in de ochtend en de sessies voor standaardisatie in de middag vinden plaats op de locatie van TNO in Utrecht, Princetonlaan 6. Voor wie met de auto komt: u kunt parkeren op de parkeerplaats naast het kantoor, zone A. Haal wel een dag-parkeerpas bij de receptie voor achter uw raam. De zaal voor de ketendemo is open vanaf 10.00. De middagsessies sluiten aan op de lunch. De ketendemo en de reviewsessies zijn alleen fysiek te volgen – er zal geen livestream zijn.

Aanmelden

We serveren een lunch. We vragen u om tijdig aan (of af) te melden. Dit mede om de catering goed af te stemmen op het juiste aantal personen en tekorten of overschotten te voorkomen. Dank alvast! Aanmelden.