26 september: SIKB-jaarcongres

Datum
Plaats in agenda
Locatie
Congrescentrum 1931 | Oude Engelenseweg 1, 5222 AA, ’s-Hertogenbosch
Omschrijving

'+31 Even Nederland bellen...' is het thema voor het SIKB jaarcongres 2019. Alles staat in het teken van de kennis en kunde over het Nederlandse bodem- en ondergrondbeheer en archeologie in (inter)nationaal verband. Wat kan men elders in de wereld van onze aanpak leren? En wat kunnen wij elders leren? Het Programma Basisregistratie Ondergrond vertelt u tijdens de middagsessie graag hoe u ruimtetaken slimmer inzetten en faalkosten kan terugdringen. De dag wordt geleid door SIKB-bestuurslid Jeroen Haan, tegen die tijd dijkgraaf van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

SIKB Jaarcongres 2019

De ondergrond naar de voorgrond

Er worden zestien verschillende parallelsessies gehouden. Tijdens de tweede sessieronde om 13:15 tot 14:15 geven Martin Peersmann en Tjaart Vos van het Programma Basisregistratie Ondergrond de sessie "De Ondergrond naar de voorgrond" (sessie 2.5). Het belang van open data groeit met de dag. Energietransitie, bodemdaling, verdroging, grote infrastructurele opgaven zijn slechts een greep uit de vele thema’s die worden gefaciliteerd vanuit de ondergrond. De businesscase van de Basisregistratie Ondergrond (BRO) ligt erin om de ruimtetaken in Nederland steeds slimmer in te zetten en faalkosten terug te dringen. Met BRO data wordt 3D visuele modellering mogelijk op een digitaal twinning platform. Rocket Science voor 2031? Actuele praktijkvoorbeelden laten u nu al de kansen in de ondergrond zien. Voor optimale besluitvorming en beheer.

De dag wordt afgesloten met een borrel aan de SKIBar: wat is uw visie op 2031? Bekijk het volledige programma.

Aanmelden