Interview gemeente Den Haag: Al doende leren we


Inrichten

Voor het project vroeg Viana aan Wareco, het bedrijf dat de putten onderhoudt, om de aanlevering voor te bereiden. Ze gaf collega Jos Burgers de rol bronhouder,  en Jos maakte een project met een machtiging aan voor Wareco. Die is direct zichtbaar voor de leverancier. Wareco werkt ook voor de gemeente Katwijk, en kan in het bronhouderportaal eenvoudig kiezen voor de juiste klant.

Aanleveren

Om de gegevens geschikt te maken voor aanlevering aan de BRO, is een XML-bestand nodig in de vorm van een “registratieverzoek GMW”. Wareco maakte gebruik van de voorbeeld XML van de BRO website om alle vereiste velden van de goede waarde te voorzien.

In Katwijk was de bodem stabiel, maar bij de instabiele veenbodem van de Dunne Bierkade in Den Haag moest voor 'groundLevelStable' de waarde 'nee' worden ingevuld. Bij de upload naar het bronhoudersportaal werd de XML vervolgens echter afgekeurd. Na enig zoeken vonden de specialisten uit dat klikken op de bestandsnaam leidt tot extra informatie:

Het bleek nodig om het registratieverzoek (de XML) uit te breiden met een extra regel over de stabiliteit van de put, die alleen nodig is bij instabiele grond. In die situatie vraagt de BRO namelijk om door te geven of de put zelf wel of niet stabiel is ten opzichte van NAP.

In dit geval staat de put stabiel op de 2e zandlaag op 5 meter diepte. Daarom werd gekozen voor een stabiel putniveau, terwijl er een instabiel maaiveldniveau bestaat.


Controleren

Met deze aanvulling lukte het aanleveren goed, en kon de Kwaliteitscontroleur van de gemeente gaan controleren. In het bronhouderportaal is direct zichtbaar wie wat heeft aangeleverd en wanneer, en wordt het objectIdBronhouder getoond. Dit veld is bedoeld voor bijvoorbeeld een projectnummer van bronhouder en leverancier om te kunnen herleiden binnen welk project de  grondwatermonitoringput is uitgevoerd. Voor een inhoudelijke controle wordt het bestand eerst gedownload, en worden daarna de waardes van de velden beoordeeld. Het veld maaiveldstabiliteit stond op “Nee”, maar het veld putstabiliteit stond op “Stabiel”. Dat wekte verbazing, dus werd de leverancier opgebeld. Deze kon, wijs geworden na herstel van de foutmelding, precies uitleggen waarom deze waarden logisch waren en klopten. De overige beoordelingen, met name van gemeten hoogtes van maaiveld en buis, en filterstelling, waren conform verwachting, dus keurde de Kwaliteitscontroleur de 5 bestanden goed met één druk op de knop Goedkeuren.


Doorleveren

Tenslotte was de Bronhouder aan de beurt om in te loggen en de levering met de knop Accorderen door te zetten naar de BRO. Binnen enkele secondes kon het scherm ververst worden en stonden de toegekende BRO-id´s vermeld:  GMW000000003785 en nog vier. Dat was wel reden voor een lekker stukje taart.

De volgende ochtend kon iedereen de putten zien in DINO loket, zoek maar op postcode 2512 BC.


Lessons learned

Jos Burgers, bronhouder: bij het aanmaken van een registratieverzoek voor een put, moet een kaartbladnummer worden ingevuld. Dat kun je vinden, en controleren, op de topografische kaart van Kadaster.nl. Kies de indeling van de 1:25.000.

Wisse Beets, leverancier: wij vinden het vreemd dat er initieel geen datum van waterpassing aangeleverd hoeft te worden. Dit is vaak niet dezelfde als de plaatsingsdatum. Daar willen we graag over spreken in het softwareleveranciersoverleg (volgende week).

Viana Achthoven, coördinator: spreek een datum af en houdt daar aan vast. Zorg dat iedereen elkaar kan bellen (telefoonnummers!) als je iets wilt vragen of overleggen. Dan kan het heel snel gaan.

Mei 2018


Type project
Praktijkverhaal
Doelgroep
Gemeente