PoC: Zuidasdok Amsterdam


Het ministerie van BZK, Rijkswaterstaat, Deltares, TNO, Kadaster, Geodan, Future Insight en Arcadis bundelen sinds medio 2017 hun kennis en expertise voor diverse pilots met de BRO binnen lopende ruimtelijke projecten. Deze Proof of Concepts maken voor uiteenlopende projecten de meerwaarde van tijdig en gecombineerd gebruik van ondergrondgegevens uit de BRO inzichtelijk.

In 2017 zijn diverse projecten uit het Infrafonds en Deltafonds vertaald naar PoC's. Deze projecten bevinden zich in verschillende planfasen van het MIRT-proces, dus van onderzoek tot en met realisatie.

Zuidasdok poc

Deze PoC gaat over Zuidasdok.

Zuidasdok vormt de komende jaren een van de grootste bouwprojecten  in ons land. Het project omvat onder meer de verbreding en deels ondergronds brengen van Rijksweg A10 Zuid, uitbreiding en vernieuwing van station Amsterdam Zuid en het opnieuw inrichten knooppunten Amstel en De Nieuwe Meer. Inzicht in ondergrondgegevens en koppeling met de bovengrond is dus belangrijk.
De invoering van de BRO schept de het potentieel van BRO-powered, dynamische 3D datarooms. Rijkswaterstaat werkt met datarooms waar alle beschikbare ondergrondgegevens bij elkaar komen, inzichtelijk in 3D gevisualiseerd. De proef laat zien dat dit  waardevolle inzichten biedt. Zeker als je daarin dynamische data kunt integreren.


Type project
Proof of concept (poc)