PoC: Sterke Lekdijk Waterschap Stichtse Rijnlanden


Het ministerie van BZK, Rijkswaterstaat, Deltares, TNO, Kadaster, Geodan, Future Insight en Arcadis bundelen sinds medio 2017 hun kennis en expertise voor diverse pilots met de BRO binnen lopende ruimtelijke projecten. Deze Proof of Concepts maken voor uiteenlopende projecten de meerwaarde van tijdig en gecombineerd gebruik van ondergrondgegevens uit de BRO inzichtelijk.

In 2017 zijn diverse projecten uit het Infrafonds en Deltafonds vertaald naar PoC's. Deze projecten bevinden zich in verschillende planfasen van het MIRT-proces, dus van onderzoek tot en met realisatie.

3D model Lekdijk

Deze PoC gaat over het project Sterke Lekdijk.

Met de nieuwe waterveiligheidsnormen is versterking nodig van de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven. Zodat deze ook in de toekomst voldoende bescherming zal bieden. Met het project Sterke Lekdijk worden in totaal 53,7 kilometer dijk verbeterd. Om te weten wat hierbij komt kijken en welke maatregelen precies moeten worden genomen, is kennis over de ondergrond nodig. Die kennis is in deze proef toegepast.

Proof of Concept Sterke Lekdijk.


Type project
Proof of concept (poc)
Doelgroep
Gemeente