BRO Ketendag 1 oktober

Datum
Plaats in agenda
Tijd
00.00 tot uur
Locatie
Online
Omschrijving

De BRO Ketendag op donderdag 1 oktober is opnieuw geheel digitaal zoals u van ons gewend bent. U bent ook gewend dat wij een vast ritme aanhouden van een ketendag iedere 4 weken. We wijken daar bij uitzondering ditmaal van af in verband met het SIKB congres op donderdag 24 september.

Op donderdag 1 oktober staan vier sessies gepland:

  • Softwareleveranciersoverleg
  • Ketendemo door de productowners van ketenteams
  • Reviewsessie standaarden domein Bodem- en grondonderzoek
  • Reviewsessie standaarden domein Mijnbouwwet

Om u niet belasten met te veel sessies op een dag, zijn de reviewsessies van het Grondwaterdomein gepland op dinsdag 29 september:

  • Reviewsessie standaarden domein Grondwaterdomeinen deel 1
  • Reviewsessie standaarden domein Grondwaterdomeinen deel 2

We zitten nu in een standaardisatiefase zitten waarin de grondwater-onderwerpen, waaraan we werken, heel divers zijn. We willen recht doen aan de inhoud en het belang om over die onderwerpen van gedachten te wisselen met stakeholders. We onderkennen daarnaast dat niet alle deelnemers  evenveel affiniteit hebben met de verschillende onderwerpen. Daarom knippen we de grondwater reviewsessie op in twee delen.

Meer informatie

Programma

Donderdag 1 oktober | 9.30 - 10.30 uur | sofwareleveranciersoverleg

Dit overleg, dat technisch-functioneel georiënteerd is, organiseren wij 4 tot 5 maal per jaar om de samenwerking tussen softwareontwikkelaars en de makers van de BRO te bevorderen. Vaste onderwerpen in dit overleg zijn de beschikbare koppelvlakken en eindgebruikersfaciliteiten, planning en inhoud van de ketentesten, innovaties voor aan- en uitlevering en wijzigingen op bestaande functionaliteiten. Tot slot dient dit overleg uiteraard ook als open kanaal voor feedback. Dit overleg zal de nadruk liggen op de ketentesten voor de Tranche-3 registratieobjecten, waaronder de voortgang van de ketentest voor het grondwatermonitoringdomein welke half september is gestart.

Voor wie?

IT Experts en softwareleveranciers die software ontwikkelen welke aansluit op de BRO, zowel bij de productie en aanlevering als bij de uitgifte van de ondergronddata.

Donderdag 1 oktober | 11.00 - 12.00 uur | Ketendemo BRO

Tijdens de ketendemo BRO ziet u, zoveel mogelijk live, de technische resultaten die we in de afgelopen 4 weken tot stand hebben gebracht. Doel van deze demo is dat wij feedback ontvangen voor de (door)ontwikkeling van onze producten. Aan het eind van de sessie presenteren wij de roadmap voor de komende periode.

In deze demo staat het domein Grondwatermonitoring, met daarin de grondwaterstanden en -kwaliteitsgegevens, centraal. Voor deze registratieobjecten loopt nu een ketentest waarna de voorzieningen gereed worden gemaakt voor livegang. Het BROloket heeft de aanvullende functionaliteit gemaakt om de verschillende registratieobjecten binnen dit domein in samenhang op te kunnen vragen en zal in deze demo een eerste werkend product laten zien.

Voor wie?

Iedereen die vanuit een technisch perspectief actief is bij het beheren, verzamelen, leveren, opvragen en gebruiken van ondergronddata, vanuit Ingenieurs- en adviesbureaus, waterschappen, provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat, bouw- en aannemersbedrijven, architectenbureaus, natuurbeheerorganisaties, scholen, universiteiten en burgers.

Donderdag 1 oktober | 12.00 - 13.30 uur | Lunchtijd - wandeling, gezond huismenu

Donderdag 1 oktober | 13.30 - 14.30 uur | Reviewsessie domein Bodem- & Grondonderzoek

Tijdens deze sprint is met name gewerkt aan de standaard voor het Toegepast Geologisch booronderzoek welke catalogus in oktober/november in publieke consultatie zal gaan. We nemen u tijdens deze sessie mee in de aspecten waar we binnen het Toegepaste Geologisch booronderzoek mee te maken hebben en geven daarbij een toelichting hoe we tot inhoudelijke keuzes gekomen zijn.

Verder geven we u een eerste terugkoppeling van de publieke consultatie van de boormonsteranalyses binnen het Geologisch booronderzoek, welke tot eind september loopt.

Voor wie?

Voor iedereen met inhoudelijke kennis als het gaat om productie en gebruik van Booronderzoek: opdrachtgevers, opdrachtnemers, producenten (boorfirma, beschrijver, lab-analist, etc.) afnemers en gebruikers, softwareleveranciers.

Donderdag 1 oktober | 15.00 - 16.00 uur | Reviewsessie domein Mijnbouwwet

In deze sprint is gewerkt aan de scope voor het Mijnbouwwetdomein en de gegevenscatalogus voor de Mijnbouwwerken. Voor de mijnbouwwerken is gewerkt aan het definiëren van de Internationale standaarden, de boortrajecten en de nauwkeurigheid van de data. Verder is een start gemaakt voor de Mijnbouwgangen. Aan het eind van de sessie blikken we vooruit naar de inhoud van de komende sprints voor dit domein.

Voor wie?

Iedereen die generieke informatie omtrent de mijnbouwwet en mijnbouwwerken nodig heeft voor zijn of haar beleid. Dan gaat het met name om liggingsgegevens. Daarnaast is vanzelfsprekend van belang voor beheerders van deze ondergrondgegevens aangezien deze in de BRO worden opgenomen.

Dinsdag 29 september | 14.00 - 15.00 uur | Reviewsessie Grondwaterdomeinen deel 1

In het eerste deel, voor de pauze,  behandelen we standaardisatievoortgang van het registratieobject Formatieweerstandonderzoek. Dit betreft de geo-ohmkabel (zoutwachter) metingen en elektromagnetische metingen in grondwatermonitoringputten, gericht op zoet/zout onderzoek. De gegevensinhoud en catalogus van dit registratieobject worden in deze sprint afgerond en gereed gemaakt voor de Publieke Consultatie in oktober. We gebruiken, ter introductie hiervan, dit uur voor een uitgebreide toelichting op de gegevensstandaard van dit registratieobject.

Voor wie?

Iedereen die betrokken is bij inwinning en gebruik van gegevens  t.a.v. grondwaterbeheer : overheden drinkwaterbedrijven, advies- en ingenieursbureaus, afnemers en gebruikers, softwareleveranciers.

Dinsdag 29 september | 15.30 - 16.30 uur | Reviewsessie standaardisatie - Grondwaterdomeinen deel 2

In het tweede deel staat de standaardisatie van de registratieobjecten Model Grondwaterspiegeldiepte (de moderne versie van de grondwatertrappenkaart van WENR) en  het Grondwatergebruiksysteem (de onttrekkings- en infiltratieputten en bodemenergiesystemen) op de agenda. We bespreken de voortgang en ontvangen hierop graag uw feedback.  Aan het eind van de sessie geven we een doorkijkje naar wat de komende periode aan bod komt.

Voor wie?

Iedereen die betrokken is bij inwinning en gebruik van gegevens  t.a.v. grondwaterbeheer : overheden drinkwaterbedrijven, advies- en ingenieursbureaus, afnemers en gebruikers, softwareleveranciers.

Aanmelden

Zonder aanmelding geen deelname

Alle sessies worden digitaal aangeboden. U kunt via het aanmeldformulier doorgeven aan welke sessie(s) u wil deelnemen. Een dag voorafgaand aan de sessies ontvangt u per mail instructies om deel te nemen. Via onderstaande link kunt u zich aanmelden. Aanmelden voor de sessies op 1 oktober kan tot woensdagmiddag 30 september. Aanmelden voor de twee sessies van het Grondwaterdomein kan tot maandagmiddag 28 september.

  • Aanmelden BRO Ketendag