18 juli: Workshop domein grondwatermonitoring

Datum
Plaats in agenda
Tijd
11.30 tot uur
Locatie
De Observant, Stadhuisplein 7 Amersfoort
Omschrijving

Het standaardenteam van de Basisregistratie Ondergrond nodigt je van harte uit voor de volgende  workshop Grondwater. In de workshop, die volgt op de eerdere workshops van 9 mei en 6 juni j.l.,  behandelen we de inhoudelijke aspecten van de inname en uitgifte van gegevens uit het domein Grondwatermonitoring.

Kosten

Gratis

Meer informatie

Inhoud

Eerste deel workshop

Tijdens het eerste deel van de workshop ligt de nadruk op de inname van gegevens van registratieobject Grondwaterstandsonderzoek (GLD). We bespreken graag samen met jullie op welke wijze de meetgegevens, die uiteindelijk leiden tot de ‘tijdreeks’ die bij een Grondwaterstandsonderzoek hoort, aangeleverd en geregistreerd gaan worden. Doel is om gezamenlijk vast te stellen welke stappen en/of veranderingen in het proces van meten tot beoordelen resulteren in het aanleveren van separate ’brokjes’ meetgegevens (tijdmeetwaardereeksen) aan de BRO.

Tweede deel workshop

Voor het onderwerp uitgifte willen we de gebruikersbehoefte rondom het bevragen van de BRO op grondwatermonitoringgegevens inventariseren. Met name de behoefte aan het opvragen van combinaties van gegevens van de objecten: grondwatermonitoringput, grondwatermonitoringnet en grondwaterstandsonderzoek en samenstellingsonderzoek zullen aandacht krijgen. Voorafgaand aan deze inventarisatie zullen de verschillende uitgiftemogelijkheden van de BRO worden toegelicht. We beogen daarmee dat, naast het bespreken van behoeftes vanuit (traditioneel) DINOloket perspectief, ook de getoonde potentie van directe koppeling aan externe software (via API’s)  gaat leiden tot concrete behoeftes.

Agenda

Voorafgaand aan de workshop wordt de agenda van de workshop gedeeld.

Aanmelden

Deelnemers van de sprintreviewsessie grondwatermonitoring hebben voor deze workshop een uitnodiging per mail ontvangen. Wilt u in het vervolg ook uitnodigingen voor de sprintreviewsessies Grondwatermonitoring ontvangen? Meld u dan aan! Wilt u alleen deze workshop bijwonen? Geef dit dan door via bro@minbzk.nl