Publieke consultatie verwerking werkafspraken

Op woensdag 1 juni start de publieke consultatie voor vier catalogi, waarin lopende werkafspraken zijn verwerkt. Het gaat om:

  • Geotechnisch sondeeronderzoek (CPT)
  • Booronderzoek geotechnische boormonsterbeschrijving en boormonsteranalyse (BHR-GT)
  • Wandonderzoek bodemkundige wandbeschrijving en wandmonsteranalyse (SFR)
  • Booronderzoek – bodemkundige boormonsterbeschrijving en boormonsteranalyse (BHR-P)

Na de vorige consultatie op de vier catalogi zijn we bij inwerkingtreding onvolkomenheden tegengekomen, die direct actie vereisten. Deze verbeteringen en aanvullingen zijn toen vastgelegd in werkafspraken. Deze werkafspraken hadden geen formele juridische status. Daarom zijn deze nu verwerkt in de catalogi, die straks vallen onder de ministeriële regeling. Daarmee zijn de werkafspraken verwerkt en komen dus te vervallen.

We vragen je specifiek te kijken of de bestaande werkafspraken goed verwerkt zijn in deze nieuwe versies van de catalogi. De consultatie loopt tot en met woensdag 13 juli.

  • De catalogi staan in het formaat zoals hij in de ministeriële regeling zal verschijnen.
  • Het is aan te raden eerst de inleiding op de catalogus te lezen, (deze is geen onderdeel van de consultatie zelf), en vervolgens met de toelichting (het laatste hoofdstuk van de catalogus)
  • Ter referentie hebben we ook de werkafspraken meegegeven op de consultatiepagina.

Aandachtspunten

Het was praktisch om in de catalogi meteen ook een aantal andere toevoegingen of aanpassingen mee te nemen:

Sinds de start van de BRO heeft RDNAPtrans transformatie tussen coördinaat-referentiesystemen een update gehad. Deze is al geruime tijd in productie in de BRO. In de catalogi CPT , BHR-P en SFR stond nog de oude RDNAPtrans. Ook deze aanpassing is verwerkt in de catalogi, zodat ze volledig in lijn zijn met de productiesituatie van de BRO.

In BHR-GT is 1 optioneel IMBRO/A attribuut toegevoegd dat het mogelijk maakt om voor archiefgegevens afkomstig uit DINO de NITG-code van een boring mee te nemen. Dit stond niet in een werkafspraak, dit verzoek kwam uit de laatste publieke consultatie BHR-G t.b.v. de herleidbaarheid vanuit oude documentatie. We vonden het belangrijk BHR-GT hier meteen mee in lijn te brengen, omdat hier ook vanuit DINO IMBRO/A leveringen zullen plaatsvinden.

Voor BHR-GT zijn ook de gebeurtenisnamen in lijn gebracht met de huidige uitgifte.

De catalogi BHR-P, CPT en SFR waren nog niet helemaal in lijn met het meta-model informatiemodellering(MIM). Dit hebben we  voor BHR-P en SFR aangepast. Voor CPT zal dit volgen in de finale versie. Dit heeft geen gevolgen voor de betekenis van de gegevensinhoud of de uitwisseling van gegevens. Het zorgt er wel voor dat de catalogus er iets anders uitziet. Plaatjes bevatten extra informatie en relaties staan explicieter beschreven.

Geef je mening

De consultatie van de catalogi CPT, BHR-GT, SFR en BHR-P loopt van 1 juni tot en met 13 juli 2022. Je kun je mening geven via het reactieformulier.

De catalogus wordt geconsulteerd in de vorm zoals hij in de ministeriële regeling verschijnt. Alle inbreng wordt verwerkt nadat de consultatie is beëindigd.


Catalogi en inleidingen

SFR:

BHR-P:

BHR-GT:

CPT: