Publieke consultatie Mijnbouwconstructie

Op maandag 1 februari is de publieke consultatie voor het registratieobject Mijnbouwconstructie (EPC) gestart. De consultatie loopt tot en met 15 maart. Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd. Meedoen is gemakkelijk en kan digitaal.

Mijnbouwconstructie maakt onderdeel uit van het domein Mijnbouwwet. De Mijnbouwwet reguleert het gebruik van bestaansbronnen in de diepe ondergrond. Denk aan delfstoffen als gas en warmte. Mijnbouwwerken hebben een constructie. Een mijnbouwwerk is een werk voor het opsporen of het winnen van delfstoffen of aardwarmte, of een werk voor het opslaan van stoffen. Denk bijvoorbeeld aan een boorplatform, mijngang en/of boorgaten. Mijnbouwconstructie is een zelfstandig registratieobject, maar het heeft wel een relatie met het andere registratieobject binnen het domein Mijnbouwwet; de Mijnbouwwetvergunning (dat nu ook publiek geconsulteerd wordt).

  • Het is aan te raden eerst de introductie op de catalogus te lezen, (deze is geen onderdeel van de consultatie zelf).
  • De catalogus 0.9 staat in het formaat zoals hij in de ministeriële regeling zal verschijnen. We raden aan eerst de toelichting te lezen en daarna artikel 1 & artikel 2.

Aandachtspunten

De mijnbouwconstructie kent drie subtypen: boorgat, mijnstelsel en zoutcaverne. Ze hebben gemeenschappelijk dat ze constructies beschrijven die onder de mijnbouwwet vallen maar zijn tegelijkertijd drie zeer uiteenlopende onderwerpen, elk met hun eigen expertise en specifieke gegevens.

Wat betreft mijnstelsels worden er, in navolging van de mijnbouwwetgeving, twee soorten onderscheiden: steenkoolmijnen en kalksteengroeves. Van beide soorten mijnstelsels worden in de basisregistratie ondergrond de contouren als vectorisaties opgenomen, zoals geprojecteerd op het aardoppervlak. Van steenkoolmijnen worden ingescande geogerefereerde historische kaarten opgenomen in rasterformaat, van kalksteengroeves niet. Van kalksteengroeves worden nadere details opgenomen over gangenstelsels in de vorm van vectorisaties. En hoewel er plannen zijn om dit voor steenkoolmijnen ook te gaan doen, is er voor gekozen daar in de BRO nog geen voorschot op te nemen maar eerst ervaringen af te wachten en mogelijk in een latere versie van dit registratieobject ze alsnog op te nemen.


Reactieformulier

U kunt meedenken en uw mening geven via het reactieformulier.

Overzicht opmerkingen

Het complete overzicht van opmerkingen houden wij wekelijks bij en publiceren we op deze pagina. Als u een opmerking via het reactieformulier indient, zorgen wij ervoor dat uw melding ook in het overzicht komt.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de inhoud van het registratieobject Mijnbouwwetvergunning op de pagina Mijnbouwconstructie. Meer informatie over dit domein vindt u op de pagina Mijnbouwwet.