Formulier publieksconsultatie Grondwaterstandonderzoek

Via onderstaand formulier kunt u uw opmerkingen op de BRO catalogus Grondwaterstandonderzoek doorgeven.  Deze consultatie loopt van 7 november tot en met 22 december 2019. Wij stellen uw inbreng zeer op prijs!

Wij vragen u in dit formulier ook om contactinformatie achter te laten. Deze gebruiken wij om een bevestiging van uw melding te sturen en om zo nodig contact te kunnen zoeken voor nadere toelichting.


Documenten

Voor het goed begrijpen van de catalogus zoals hij in de ministeriële regeling verschijnt, raden we u aan eerst de inleiding op de catalogus te lezen. U kunt niet op dit achtergronddocument reageren, maar het geeft wel een goede inleiding waarmee u de catalogus beter kunt begrijpen.

Let op: het kan even duren voor deze documenten zijn geladen en u krijgt daarvan soms geen mededeling in uw scherm te zien.