Publieke consultatie Geologische boormonsterbeschrijving 2 - BHR-G (BMB)

Op woensdag 15 september is de publieke consultatie gestart voor de uitbreiding van het registratieobject Geologische boormonsterbeschrijving (BHR-G BMB) met historische gegevens (IMBRO/A). De consultatie loopt tot en met 27 oktober. Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd. Meedoen is gemakkelijk en kan digitaal.

Omdat ze zoveel met elkaar te maken hebben, staan de historische (IMBRO/A) gegevens samen met de registratieobjecten Geologische boormonsterbeschrijving (BHR-G BMB) en Geologische boormonsteranalyse (BHR-G BMA) in één catalogus. Voor de consultatie zijn de teksten waar de consultatie over gaat in blauw in de catalogus gezet.

Toelichtingen die betrekking hebben op IMBRO/A hebben in de consultatieversie de toevoeging [IMBRO/A] gekregen zodat u er makkelijk op kunt zoeken (Ctr-F).

Aanpak

Het maken van de gegevensdefinitie voor historische geologische boormonsterbeschrijvingen is vooral van belang voor het omzetten van gegevens vanuit DINO naar de BRO. Dit omzetten vindt plaats in fases (iteraties).

In de eerste fase komen ongeveer 5200 historische boringen beschikbaar bij inwerkingtreding van deze catalogus (gepland 1-7-2022). Het gaat hierbij met name om boringen die beschreven zijn met oude versies van de SBB classificatiemethode. Daarbij zijn boringen zeer gedetailleerd beschreven, waardoor zij de IMBRO-kwaliteit het meest benaderen. Een tweede fase volgt een half jaar later bij inwerkingtreding van de eerstvolgende versie van de catalogus. Dan komen ongeveer 250.000 boringen uit DINO aanvullend beschikbaar in de BRO (gepland 1-1-2023).

Vervolgens wordt in overleg met stakeholders bepaald of er meer fases nodig zijn. De introductie op de catalogus bevat een uitgebreidere beschrijving van deze aanpak.

Vanuit beheer staan er nog 13 issues open voor de geologische boormonsterbeschrijving. Deze zijn nog niet in de huidige catalogus verwerkt maar het is de bedoeling dat deze in de uiteindelijke catalogus opgelost zijn.

Geef uw mening

De consultatie van de catalogus 'Geologische boormonsteranalyse' loopt van 15 september tot en met 27 oktober 2021. U kunt uw mening geven via het reactieformulier. De catalogus wordt geconsulteerd in de vorm zoals hij in de ministeriële regeling (Regeling Bro) verschijnt. Alle inbreng wordt verwerkt nadat de consultatie is beëindigd.


Reactieformulier

U kunt meedenken en uw mening geven via het reactieformulier.

Formulier publieksconsultatie

Meer informatie

Lees voor meer informatie over de inhoud van dit registratieobject  het nieuwsbericht of kijk op de pagina van het registratieobject . Meer informatie over booronderzoek vindt u op de pagina Booronderzoek.

Workshop terugkijken

Op 23 september tijdens de Ketendag heeft het team standaardisatie een workshop gegeven waarin zij de nieuwe versie van de catalogus toelichten. Bekijk de opname terug of download de sheets.