Publieke consultatie Booronderzoek | geologische boormonsterbeschrijving

Op maandag 30 september is de publieke consultatie gestart voor de nieuwe Standaard 'geologische boormonsterbeschrijving'. De publieke consultatie loopt tot en met 12 november 2019. Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd. Meedoen is gemakkelijk en kan digitaal.

Een geologisch booronderzoek met een boormonsterbeschrijving schetst de opbouw van de ondergrond en de geologische eigenschappen van de lagen. In de geologie staat booronderzoek bijna altijd in het teken van kartering of modellering. Dat zijn activiteiten die erop gericht zijn een goed fundament te leggen voor de andere vormen van onderzoek.

In de geologie staat booronderzoek bijna altijd in het teken van kartering of modellering. Dat zijn activiteiten die erop gericht zijn een goed fundament te leggen voor de andere vormen van onderzoek. De catalogus die nu voorligt heeft als doel het beschrijven van boormonsters waarbij een hoge mate van detaillering vereist is, bijvoorbeeld voor het doel van het maken van de geologische modellen van TNO Geomodelling. Hij is gebaseerd op de classificatie methode SBB.

De catalogus gaat over het kwaliteitsregime IMBRO, dus voor nieuwe boormonsterbeschrijvingen in de BRO. Wat binnenkort (eerste helft 2020) nog zal volgen is een publieke consultatie van Geologische boormonsterbeschrijvingen in IMBRO/A kwaliteitsregime (historische gegevens die overgezet worden naar de BRO) en een Geologische boormonsterbeschrijving voor boormonsterbeschrijvingen waar minder detaillering nodig is (volgens classificatiemethode NEN en ISO 14688).

Geef uw mening

De consultatie van de catalogus 'Booronderzoek Geologische boormonsterbeschrijving' loopt van 30 september tot en met 12 november. De catalogus wordt geconsulteerd in de vorm zoals hij in de ministeriële regeling verschijnt. Alle inbreng wordt verwerkt nadat de consultatie is beëindigd.

Geef via dit formulier uw mening over de standaard geologische boormonsterbeschrijving


Documenten

Voor het goed begrijpen van de catalogus zoals hij in de ministeriële regeling verschijnt, raden we u aan eerst de inleiding op de catalogus te lezen. U kunt niet op dit achtergronddocument reageren, maar het geeft wel een goede inleiding waarmee u de catalogus beter kunt begrijpen.

Uw mening geven

U kunt meedenken en uw mening geven via het reactieformulier.