In onderzoek

Als een terugmelding is gedaan op een registratieobject, dan wordt dat in onderzoek genomen.

'Tijdelijk niet beschikbaar' en dan?

Als iets in onderzoek wordt genomen, dan is dat registratieobject tijdelijk niet beschikbaar voor BRO-gebruikers. Het registratieobject heeft dan de status ‘in onderzoek.’ De beheerder van de BRO, TNO, neemt dan contact op met de verantwoordelijk bronhouder. Van de bronhouder wordt verwacht dat die nader onderzoek doet naar de terugmelding. Zolang dat onderzoek loopt, is het registratieobject niet beschikbaar. De maximale periode dat een registratieobject in onderzoek mag staan, is 16 weken, gerekend van het moment dat de terugmelding bij de beheerder van de BRO is ontvangen.

Ben je de bronhouder van het registratieobject?

Als één of meer van jouw registratieobjecten in onderzoek wordt gezet, dan ontvang je als verantwoordelijk bronhouder hier een e-mailbericht over. Dat bericht is gericht aan degene die als BRO-contactpersoon van jouw organisatie geregistreerd staat bij de BRO Servicedesk. Ben je niet zeker wie dat bij jouw organisatie is, en of dat de juiste persoon is, neem dan contact op met de BRO Servicedesk. Na ontvangst van de terugmelding heb je vervolgens 14 weken de tijd om de terugmelding te onderzoeken en op te lossen. Deze periode is lang, zodat je met de eventueel betrokken gegevensleverancier kunt uitzoeken wat er aan de hand is en de gegevens kunt aanpassen. In de praktijk is hiervoor vaak een nauwe samenwerking tussen de bronhouder en gegevensleverancier nodig. Zorg er dus voor dat je in jouw opdrachten opneemt dat je van de leverancier verwacht dat zij een eventuele onjuiste levering zullen corrigeren in de BRO. Wanneer de resultaten van het onderzoek bekend zijn, stuur je deze per e-mail terug als reactie op de ontvangen terugmelding.

Er zijn 3 oplossingsrichtingen voor een terugmelding:

  1. Het gegeven is onjuist en moet gecorrigeerd worden.
  2. De terugmelding is onterecht; er hoeft niets gecorrigeerd te worden.
  3. De terugmelding is terecht, maar er is niet meer te achterhalen wat de juiste gegevens zijn. Het registratieobject wordt uit de BRO-registratie genomen door de beheerder van de BRO, TNO.

Zodra de terugmelding helemaal is afgerond, staat het registratieobject niet langer in onderzoek. De bronhouder ontvangt hiervan een bevestiging per mail. Ook degene die de terugmelding heeft ingediend, ontvangt een bericht via de Servicedesk.

Terugmelding op modellen

Bij een terugmelding op modellen verloopt het proces iets anders. Voor een terugmelding op een model geldt geen wettelijke oplossingstermijn. De modelmaker kan besluiten om de terugmelding te verwerken in een volgende release van het model, maar is dit niet verplicht. Tot die tijd staat de terugmelding geregistreerd bij het model. Als je een model downloadt wordt een document meegeleverd met daarin de coördinaten waar iets gemeld is bij het model.

Je kunt de actuele lijst met terugmeldingen op de modellen ook bekijken op BROloket.


Actuele terugmeldingen modellen

Op BROloket staat een lijst met actuele terugmeldingen op ondergrondmodellen.