Voorbeelden van terugmelding

Hieronder vindt u 3 voorbeelden van terugmeldingen.

Grondwatermonitoringput

Bij het uitvoeren van een meetronde op grondwatermonitoringputten merkt u dat de op uw GPS-locator aangegeven X- Y-coördinaten anders zijn dan die in de BRO zijn opgenomen. Hier is een terugmelding op zijn plaats. Er is namelijk sprake van gerede twijfel. U meldt de nieuwe coördinaten via het terugmeldformulier aan de BRO.

Sondering

Bij de aangeleverde reeks sonderingen door uw sondeerbedrijf constateert u dat 1 van deze objecten in de grafiek een grote afwijking vertoont ten opzichte van de rest. Hiervoor doet u een terugmelding, omdat er sprake is van gerede twijfel.

Model

De bodemkaart geeft aan dat er in een bepaald gebied zand voorkomt. Maar uit uw bodemkundige boring blijkt het te gaan om veen. Als er geen aansluitende boringen zijn waarop ook een veenbodem is gevonden, dan is dit een reden voor een terugmelding omdat er een afwijking is geconstateerd. De eigenaar van de bodemkaart reageert op uw melding, zodat u weet of de boring goed of fout was.