BRO onderzoek

Het programma BRO wil graag weten hoe ver iedere bronhouder is met de BRO en wat wensen en behoeften zijn. Zodat het programma daarop kan inspelen en kan meedenken.

Nulmeting

In 2015/2016 is een eerste nulmeting gedaan. Uit dit onderzoek bleek dat de iets meer dan de helft van de respondenten niet op hoogte was van wat de BRO gaat inhouden voor hun organisatieonderdeel of organisatie. De meerderheid van de respondenten was het er wel mee eens dat zijn of haar organisatieonderdeel hulp nodig heeft bij de invoering van de BRO. Er was een grote behoefte is aan meer informatie en meer duidelijkheid over de BRO in de breedste zin van het woord.
Op de stelling ‘Ik verwacht de BRO te implementeren voor 1 januari 2017’ scoren de meeste respondenten neutraal. Volgens de meeste respondenten hoeven er voor de invoering van de BRO weinig procesaanpassingen plaats te vinden, maar denkt ongeveer de helft dat de invoering van de BRO wel (heel) veel tijd gaat kosten.

Nieuw onderzoek

Uit het vervolgonderzoek blijkt dat in 2019 de meeste bronhouders inmiddels (inhoudelijk) goed bekend met de BRO. Ze zijn tevreden over service en producten van de BRO. Grootste knelpunt in de huidige fase van implementatie is het bewustwordingsproces.