BRO-op-straat-app

Praktijkproef met augmented reality

Direct in de ondergrond kijken op straat, in het veld of op de bouwplaats? Dat kan nu. Het programma BRO is gestart met een proef waarbij een app informatie uit de BRO en andere databases toont op de plek waar je staat.  Dit gebeurt via augmented reality, waarbij de informatie geprojecteerd wordt op de straat of in het werkveld. Doel: ervaren hoe projectie van ondergronddata en modellen kan helpen bij ruimtelijke vraagstukken. Omdat het gaat om een proef, zit er geen support en onderhoud op de app en het is aan de markt om het concept verder op te pakken.

In de app:

  • BRO Bodemkundige profielen
  • WKO-locaties
  • BRO Grondwatermonitoringputten
  • BRO-modellen (GeoTOP, Bodemkaart, Geomorfologische kaart, REGIS II en DGM)
  • Grondwaterstanden volgen zo snel mogelijk

Zelf toe te voegen:

  • Eigen GIS-bestanden en 3D data zoals rioleringsdata, boomwortels en andere ondergrondse objecten.
  • Geotechnisch sondeeronderzoek

Je kunt de app downloaden in de appstore. De app is geschikt voor iPad en werkt vanaf IoS 15.0.

BRO'tje

Op 18 november 2021 stond de BRO-op-straat-app  centraal in het BRO'tje. Op deze pagina kunt u het BRO'tje terugkijken.

Over de app

Hier vindt u meer informatie over de  gebruikte software en code. Ook de link naar de app in de appstore staat hier voor u klaar.

Handleidingen

U kunt gemakkelijk starten met de BRO-op-straat-app. Heeft u behoefte aan een uitleg, dan is er een Snelstart en zijn er ook wat uitgebreidere handleidingen beschikbaar.