BRO Implementatieondersteuning

Om te helpen bij de implementatie van de BRO in uw organisatie kunt u een beroep doen op ondersteuning.

Sinds 1 januari 2018 bent u als gemeente, waterschap of provincie wettelijk verplicht om de uw registratie objecten te registreren in de BRO. Maar wanneer moet u welk object gaan registreren en hoe pakt u dat aan? We helpen u graag met het beantwoorden van deze vragen, in woord en daad. Inmiddels kunnen we zelf ook putten uit de ervaringen van een groeiende groep organisaties die u al zijn voorgegaan.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Sinds 1 juli 2019 is er implementatieondersteuning beschikbaar. Wij kunnen u helpen de benodigde stappen te zetten en eventuele hindernissen waar u tegenaan loopt op te lossen.

De ondersteuning is toegankelijk voor:

  • gemeenten;
  • waterschappen;
  • provincies (en Rijkswaterstaat).

Als u van mening bent dat u namens de deze overheden een aanspreekpunt bent, kunt u ook ondersteuning aanvragen.

Hoe werken wij?

Afgelopen periode is ons team op bezoek geweest in het hele land om iedereen te helpen en te adviseren over aansluiten op de BRO. Inmiddels zijn alle bronhouders aangesloten. Er blijven echter vragen over aansluiten op de BRO en het aanleveren en migreren van gegevens. Hiervoor kunt u nog steeds terecht bij ons. Ook in deze fase van nazorg werken we pragmatisch en actiegericht. We houden contact met u door u te bellen, langs te gaan, eventueel werksessies te organiseren en helpen u daar waar nodig. En waar dat kan beleggen we werksessies met meerdere organisaties tegelijk. Zo kunt u in contact komen met collega’s bij andere overheidsorganisaties. Dan kunt u elkaar makkelijker vinden om van elkaars ervaringen iets op te steken.

Hoe kunt u hulp aanvragen?

Hulp aanvragen kan via een telefoontje aan de BRO Servicedesk:  088- 8664 999. Of stel uw vraag via het contactformulier. Wij nemen dan contact met u op.