Wat kunt u checken?

Om de eigen organisatie adequaat voor te bereiden, helpt deze checklist. Zo brengt u tijdig in beeld wat de invoering en het gebruik van de BRO betekent voor de bedrijfsvoering en bestuurlijke besluitvorming.

Vragen om uw ambtenaren te stellen

Organisatie: zijn we BRO-proof?

 • Is er een interne regisseur/coördinator ondergrond, binnen de eigen organisatie?
 • Is er een implementatieplan?
 • Is er budget gereserveerd voor de implementatie?
 • Is mijn ambtelijke organisatie voorbereid op implementatie van de BRO?
 • Is de ICT-infrastructuur op orde?
 • Is er voldoende capaciteit beschikbaar?

De verplichte ENSIA zelfevaluatie geeft overheden inzicht in de BRO stand van zaken van uw organisatie. Uw ambtenaren weten hier meer over.

Gebruik: is de ondergrond in beeld?

 • Weet mijn organisatie welke ondergrondgegevens relevant zijn en waar die te vinden zijn?
 • Worden ondergrondgegevens binnen mijn organisatie meegewogen of gebruikt bij ruimtelijke vraagstukken?
 • Levert mijn organisatie ondergrondgegevens aan zodat ook collega-bestuurders en burgers inzage hebben?
 • Zijn mijn data wel in orde?
 • Zijn de data uitwisselbaar met de data bij mijn collega-bestuurders?
 • Krijg ik advies van een vakexpert die werkt met informatieproducten op basis van goede data?
 • Kan ik in één ruimtelijk 3D digitaal informatiemodel de impact van de ondergrond voor de bovengrond zien?
 • Kunnen collega‘s hun data aan dat model toevoegen en uitwisselen?