Releasenotes vorige tijdvakken

Hier vindt u de samenvatting van de ketenreleasenotes van de vorige tijdvakken. Binnen de keten vallen onder ander de systemen: bronhouderportaal, het Loket, PDOK en LV BRO. Deze release verhoogt het gebruikersgemak binnen deze systemen. Daarnaast zijn er verschillende aanpassingen doorgevoerd, waardoor de gehele ketenfunctionaliteit is verbeterd.

Per 4 juli 2019 beschikbaar.

Dit omvat | Bronhouderportaal Versie juli 2019 | Landelijke voorziening Versie 19.01.b32.0 | Loket versie 19.13 2019 | PDOK versie 4 juli 2019

Aanpassingen

Standaardisatie:

Bronhouderportaal:

 • Tonen van de gewijzigde gegevens bij een putwijziging
 • Kwaliteit controle mogelijkheden bij het aanleveren van een put met geschiedenis in één bericht zijn toegevoegd
  • alle attributen worden getoond met hun initiële waarde zoals bij een put zonder geschiedenis
  • de attributen die zijn gewijzigd in de geschiedenis worden getoond op de manier waarop de nieuwe attributen in een losse wijziging worden getoond.

LV BRO:

 • BHR GT
  • BMB beschikbaar in acceptatie om externe ketenpartners te ondersteunen bij hun softwareontwikkeling
  • BMB inname en uitgifte in productie (nog niet beschikbaar voor gebruikers)
  • BMA validatie service in productie (nog niet beschikbaar voor gebruikers)
  • Uitlevering GeoPackage kenset (aangepaste parameters)
 • GMW
  • Uitlevering GeoPackage volledige set

Loket:

 • Verbeterde User ervaring voor raadplegen van Loket op klein scherm (mobile device)
 • GMW: visualisatie (nog niet beschikbaar voor gebruikers)
 • CPT: visualisatie verbeterd
 • Verbetering gegevensuitwisseling in de keten:
  • Inname gegevens op basis van GeoPackage
  • Gebruik uitgiftewebservice voor bestellen GMW, CPT, BHR-P

PDOK:

 • GMW (nog niet beschikbaar voor gebruikers):
  • Symbologie gelijk aan Loket
 • Verbetering gegevensuitwisseling in de keten (nog niet beschikbaar voor gebruikers)
  • GMW: Dagelijksse updates
  • GMW: Inname gegevens door GeoPackage

Datamigratie:

 • Datasets voor migratie GMW: 1 inrichtingsdocument per bronhouder in DINO
 • Datasets voor migratie GMW: 2 voorbeelden van berichten voor put met geschiedenis Provincie Utrecht

Bekende problemen (Known issues):

Deze maand is voor het aanleveren van een put met geschiedenis nog nodig 'onder voorrecht' aan te vragen. Op verzoek van bronhouders wordt dit binnenkort makkelijker gemaakt.

Waar wordt aan gewerkt:

 • Loket:
  • Alpha versie van BRO "portaal" en verbetering van de gebruiksmonitor op het gebruik van BRO gegevens en functionaliteiten in het loket.
 • PdoK
  • Symbologie uit registrastie

Per 14 juni 2019 beschikbaar.

Bronhouderportaal:

 • Van alle registratieobjecten worden nu meer technische details getoond. Bijvoorbeeld:
  - Bij een grondwatermonitoringput met meerdere peilbuizen zijn technische details per pijlbuis in te zien.
  - Bij de registratie van een put met een historie aan wijzigingen wordt de reeks van opeenvolgende wijzigingen getoond.
  Het tonen van meer of minder details is nu in- en uitklapbaar.
 • Leveranciers kunnen nu terugkijken in hun historie van leveringen ook nadat deze leveringen door de bronhouder zijn afgehandeld en inmiddels zijn gearchiveerd.

LV BRO:

 • Booronderzoek - Geotechnische Boormonsterbeschrijving (BHR-GT-BMB) inname en uitgifte service in productie (maar niet beschikbaar voor eindegebruikers)
 • Booronderzoek - Geotechnische Boormonsteranalyse (BMB-GT-BMA) validatie service in productie (maar niet beschikbaar voor eindegebruikers)

Loket:

 • Technische aanpassingen van de koppeling met de Landelijke Voorziening
 • Voorbereidingen van BROloket (nog niet beschikbaar voor eindgebruiker)

PDOK:

 • Technische aanpassingen van de koppeling met de Landelijke Voorziening (GeoPackage)

Datamigratie:

 • Geen nieuwe producten geleverd

Bekende problemen (Known issues):

 • Geen

Waar wordt aan gewerkt:

Voorbereidingen van de release van tranche II per 1 januari 2020. Nadat de technische componenten zijn opgeleverd en de aansluittesten tussen de componenten zijn gerealiseerd zal per RO een ketenintegratie test met gebruikers worden uitgevoerd. Voor de modellen is dit al gebeurd. Geotechnisch Booronderzoek loopt nu, Bodemkundig wandonderzoek is in voorbereiding.

Per 24 mei 2019 beschikbaar.

Bronhouderportaal Versie mei 2019 | Landelijke voorziening Versie 19.01.b29.0 | Loket versie 19.10 mei 2019 | PDOK versie mei 2019

Bronhouderportaal:

 • Tonen van de gewijzigde gegevens bij een putwijziging
 • Kwaliteit controle mogelijkheden bij het aanleveren van een put met geschiedenis in één bericht zijn toegevoegd
  • alle attributen worden getoond met hun initiële waarde zoals bij een put zonder geschiedenis
  • de attributen die zijn gewijzigd in de geschiedenis worden getoond op de manier waarop de nieuwe attributen in een losse wijziging worden getoond.

LV BRO:

 • BHR GT BMB beschikbaar in acceptatie om externe ketenpartners te ondersteunen bij hun softwareontwikkeling
 • Interne technische wijziging  (JBoss7)
 • Update documentatie Geotechnische Sondeeronderzoek:
  • Koppelvlakbeschrijving inname 1.0.5: Aangepast ‘deliveryAccountableParty’ en contactgegevens BRO Servicedesk. Ook is het gebruik van het document aangepast n.a.v. de komst van het Bronhouderportaal BRO.
  • Koppelvlakbeschrijving uitgifte 1.1.1: Aangepast ‘deliveryAccountableParty’ en contactgegevens BRO Servicedesk.
  • Handboek inname 1.1.1:  aangepast 4.2.1 Registratieverzoek en aangepast contactgegevens BRO Servicedesk
  • Handboek uitgifte 1.1.1: aangepast contactgegevens BRO Servicedesk
 • Update documentatie Bodemkundige Boormonsterbeschrijving:
  • Koppelvlakbeschrijving inname 1.0.4: Aangepast ‘deliveryAccountableParty’ en contactgegevens BRO Servicedesk. Ook is het gebruik van het document aangepast n.a.v. de komst van het Bronhouderportaal BRO.
  • Koppelvlakbeschrijving uitgifte 1.1.1: Aangepast ‘deliveryAccountableParty’ en contactgegevens BRO Servicedesk.
  • Handboek inname 1.1.1: aangepast 4.2.1 Registratieverzoek en aangepast contactgegevens BRO Servicedesk
  • Handboek uitgifte 1.1.1: aangepast contactgegevens BRO Servicedesk
 • Update documentatie Grondwatermonitoringput:
  • Koppelvlakbeschrijving inname 1.0.4: Aangepast ‘deliveryAccountableParty’ en contactgegevens BRO Servicedesk. Ook is het gebruik van het document aangepast n.a.v. de komst van het Bronhouderportaal BRO.
  • Koppelvlakbeschrijving uitgifte 1.1.1: Contactgegevens BRO Servicedesk aangepast.
  • Handboek inname 1.1.1: Aangepast 5.2.1 Registratieverzoek, 2.4 + 3.1 i.v.m. onder voorrecht en contactgegevens BRO Servicedesk.
  • Handboek uitgifte 1.1.1: Contactgegevens BRO Servicedesk aangepast

Loket:

 • Geen veranderingen voor eindgebruikers§

PDOK:

 • Geen veranderingen voor eindgebruikers

Datamigratie:

 • Datasets voor migratie GMW: 1 inrichtingsdocument per bronhouder in DINO
 • Datasets voor migratie GMW: 2 voorbeelden van berichten voor put met geschiedenis Provincie Utrecht

Bekende problemen (Known issues):

Deze maand is voor het aanleveren van een put met geschiedenis nog nodig 'onder voorrecht' aan te vragen. Op verzoek van bronhouders wordt dit binnenkort makkelijker gemaakt.

Waar wordt aan gewerkt:

Loket:

 • Alpha versie van BRO "portaal" en verbetering van de gebruiksmonitor op het gebruik van BRO gegevens en functionaliteiten in het loket.

Per 19 april 2019 beschikbaar.

Dit omvat | Bronhouderportaal Versie 1.34.110 | Landelijke voorziening Versie 19.01.b27.0 | Loket versie 19 april 2019 | PDOK versie 16 april 2019

Aanpassingen

Uitbreidingen van voorzieningen voor bronhouders:

 • Om eventuele drempels weg te nemen voor bronhouders die een eerste aanlevering willen doen, wordt voor elke bronhouder proactief een valide XML bestand van een put beschikbaar gemaakt..De xml bestanden worden vanuit TNO pro actief op maandag 29 april naar de contactpersonen van de bronhouders die in DINO bekend zijn gestuurd.

Bronhouderportaal:

 • controlemogelijkheden bij het aanleveren van een put met geschiedenis in één bericht zijn toegevoegd
  • alle attributen worden getoond met hun initiële waarde zoals bij een put zonder geschiedenis
  • de attributen die zijn gewijzigd in de geschiedenis worden getoond in een tabelvorm die lijkt op de manier waarop de nieuwe attributen in een losse wijziging worden getoond

LV BRO:

 • Geen veranderingen

Loket:

 • BRO GMW objecten zijn te filteren op recent verwerkte gegevens in de LV BRO.
 • BRO CPT objecten zijn te filteren op recent verwerkte gegevens in de LV BRO.
 • BRO BHR-P objecten zijn te filteren op recent verwerkte gegevens in de LV BRO.
 • BRO CPT objecten zijn te filteren op kwaliteitsregime IMBRO en IMBRO-A.
 • BRO BHR-P objecten zijn te filteren op kwaliteitsregime IMBRO en IMBRO-A.
 • Bij het selecteren van objecten op de kaart middels de polygoon zijn de coördinaten zichtbaar.

PDOK BRO dataverzamelingen:

 • Geen veranderingen.

Bekende problemen (Known issues):

 • Een bronhouder dient op dit moment nog een voorrecht aan te vragen als hij of zij objecten met IMBRO/A kwaliteit met onvolledige datumvelden wil aanleveren. Dit wordt binnenkort verholpen doordat alle bronhouders voorrecht krijgen en het tegenhouden van objecten met IMBRO kwaliteit tijdens de voorrechtperiode wordt afgeschaft.

Per 12 april 2019 beschikbaar.

Dit omvat | Bronhouderportaal Versie 1.34.110 | Landelijke voorziening Versie 19.01.B26 | Loket versie april 2019 | PDOK versie april 2019

Bronhouderportaal:

 • controlemogelijkheden bij het aanleveren van wijzigingen van putgegevens zijn uitgebreid
 • alle attributen die een nieuwe waarde krijgen worden getoond
 • de onveranderde attributen van de put zijn te raadplegen door op de put (groene punt) te klikken in de kaart bij de aanlevering van de put

Loket:

 • BRO GMW putten kunnen worden gefilterd op Kwaliteitsregime IMBRO of IMBRO-A

PDOK:

 • Geen veranderingen.

LV BRO:

 • Het is nu mogelijk om met 1 registratie bericht een put (GMW) aan te bieden inclusief de complete geschiedenis.
 • Technische verbeteringen zijn geïntroduceeerd die beheer van het systeem makkelijker maken
 • Een fout in de grafiekenservice is opgelost.
 • Intern doorgeven van data binnen de keten is flexibeler opgezet door levering van geopackages voor CPT, BHR-p en GMW.

Bekende problemen (Known issues):

 • Opgelost: Correcties op CPT en BHR-p objecten kunnen weer worden verwerkt.

Per 15 maart 2019 is een nieuw ketenrelease in productie beschikbaar.

Dit omvat | Bronhouderportaal Versie 1.34.101 | Landelijke voorziening Versie 19.23 | Loket versie maart 2019 | PDOK versie februari 2019

Binnen de keten vallen onder ander de systemen: bronhouderportaal, het Loket, PDOK en LV BRO. Deze release verhoogt het gebruikersgemak binnen deze systemen. Daarnaast zijn er verschillende aanpassingen doorgevoerd, waardoor de gehele ketenfunctionaliteit is verbeterd.

Bronhouderportaal:

 • Meerdere leveringen tegelijk goedkeuren en valideren;
 • Filteropties in “Overzicht leveringen” uitgebreid met status “Overleg gewenst”;
 • Gebruikers kunnen zich afmelden voor het ontvangen van mail notificaties;
 • Bij een machtiging wordt ook het KvK nummer getoond;
 • Machtigingen gesorteerd op organisatienaam en omschrijving.

Loket:

 • Raadpleeg mogelijkheden voor BRO GeoTOP toegevoegd: boringen, gegevens raadplegen op willekeurige locatie, maken van een doorsnede;
 • BRO GeoTOP nu via het loket te downloaden;
 • Gebruikersgemak verbeterd voor het raadplegen van BRO GeoTOP op een 'klein' scherm;
 • Beveiligingsupdate.
 • Dinoloket biedt nu een keuzemogelijkheid om alleen BRO gegevens te raadplegen.

PDOK:

 • Geen toevoegingen.

LV BRO:

 • De grafiekenviewer voor sonderingen is uitgebreid met 7 nieuwe grafiektypen. Vanaf deze versie kan de gebruiker onder andere kiezen voor: diepte, lengte en waterspanning;
 • De keten registreerde tot dusverre ICTU als dataleverancier van nieuwe BRO-objecten. Vanaf nu wordt het attribuut correct gevuld in de BRO.

Bekende problemen (Known issues):

Momenteel kunnen geen correcties worden verwerkt op CPT en BHR-p objecten. Aan een oplossing wordt gewerkt.