Releasenotes vorige tijdvakken

Hier vindt u de samenvatting van de releasenotes van de vorige tijdvakken.

Per 12 april 2019 is een nieuw ketenrelease in productie beschikbaar.

Dit omvat | Bronhouderportaal Versie 1.34.110 | Landelijke voorziening Versie 19.01.B26 | Loket versie april 2019 | PDOK versie april 2019

Binnen de keten vallen onder ander de systemen: bronhouderportaal, het Loket, PDOK en LV BRO. Deze release verhoogt het gebruikersgemak binnen deze systemen. Daarnaast zijn er verschillende aanpassingen doorgevoerd, waardoor de gehele ketenfunctionaliteit is verbeterd.

Aanpassingen

Bronhouderportaal:

 • controlemogelijkheden bij het aanleveren van wijzigingen van putgegevens zijn uitgebreid
 • alle attributen die een nieuwe waarde krijgen worden getoond
 • de onveranderde attributen van de put zijn te raadplegen door op de put (groene punt) te klikken in de kaart bij de aanlevering van de put

Loket:

 • BRO GMW putten kunnen worden gefilterd op Kwaliteitsregime IMBRO of IMBRO-A

PDOK:

 • Geen veranderingen.

LV BRO:

 • Het is nu mogelijk om met 1 registratie bericht een put (GMW) aan te bieden inclusief de complete geschiedenis.
 • Technische verbeteringen zijn geïntroduceeerd die beheer van het systeem makkelijker maken
 • Een fout in de grafiekenservice is opgelost.
 • Intern doorgeven van data binnen de keten is flexibeler opgezet door levering van geopackages voor CPT, BHR-p en GMW.

Bekende problemen (Known issues):

 • Opgelost: Correcties op CPT en BHR-p objecten kunnen weer worden verwerkt.

Per 15 maart 2019 is een nieuw ketenrelease in productie beschikbaar.

Dit omvat | Bronhouderportaal Versie 1.34.101 | Landelijke voorziening Versie 19.23 | Loket versie maart 2019 | PDOK versie februari 2019

Binnen de keten vallen onder ander de systemen: bronhouderportaal, het Loket, PDOK en LV BRO. Deze release verhoogt het gebruikersgemak binnen deze systemen. Daarnaast zijn er verschillende aanpassingen doorgevoerd, waardoor de gehele ketenfunctionaliteit is verbeterd.

Bronhouderportaal:

 • Meerdere leveringen tegelijk goedkeuren en valideren;
 • Filteropties in “Overzicht leveringen” uitgebreid met status “Overleg gewenst”;
 • Gebruikers kunnen zich afmelden voor het ontvangen van mail notificaties;
 • Bij een machtiging wordt ook het KvK nummer getoond;
 • Machtigingen gesorteerd op organisatienaam en omschrijving.

Loket:

 • Raadpleeg mogelijkheden voor BRO GeoTOP toegevoegd: boringen, gegevens raadplegen op willekeurige locatie, maken van een doorsnede;
 • BRO GeoTOP nu via het loket te downloaden;
 • Gebruikersgemak verbeterd voor het raadplegen van BRO GeoTOP op een 'klein' scherm;
 • Beveiligingsupdate.
 • Loket www.dinoloket.nl biedt nu een keuzemogelijkheid om alleen BRO gegevens te raadplegen.

PDOK:

 • Geen toevoegingen.

LV BRO:

 • De grafiekenviewer voor sonderingen is uitgebreid met 7 nieuwe grafiektypen. Vanaf deze versie kan de gebruiker onder andere kiezen voor: diepte, lengte en waterspanning;
 • De keten registreerde tot dusverre ICTU als dataleverancier van nieuwe BRO-objecten. Vanaf nu wordt het attribuut correct gevuld in de BRO.

Bekende problemen (Known issues):

Momenteel kunnen geen correcties worden verwerkt op CPT en BHR-p objecten. Aan een oplossing wordt gewerkt.