Voorbeelden van gebruik

Proofs of Concept

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) geeft steeds beter inzicht in de kansen, opgaven en risico’s in de ondergrond. Hiermee zijn overheden beter toegerust voor de actuele maatschappelijke opgaven als de energietransitie en klimaatadaptatie. Het ministerie heeft daarom geïnvesteerd in voorbeelden van gebruik in de vorm van Proofs of Concept (PoC's). Die laten zien wat de meerwaarde is van het gebruik van ondergrondgegevens in projecten. Dit zorgt, naast een betere plan- en besluitvorming, ook voor een verbetering van geo-risicomanagement en minder faalkosten bij projecten. Daarnaast leidt de registratie tot een kwaliteitsimpuls van geotechnisch onderzoek.

Probleem met het laden van de Scene viewer

Krijgt u de foutmelding: Probleem met het laden van de Scene viewer? Dit kan gebeuren als u werkt binnen een Citrix omgeving. Wij adviseren u om de storymap buiten de Citrix omgeving te openen. Dan worden alle kaarten geladen en kunt u een 3D kijkje nemen in de ondergrond van de PoC's. De volgende browsers ondersteunen de 3D omgevingen en storymaps:

  • Chrome
  • Firefox
  • Safari 7.2 and later
  • Edge
  • Internet Explorer 11

Boekje Sterke Lekdijk

Over de Proof of Concept Lekdijk is een boekje gemaakt. Daarin leest u ook hoe het waterschap na de PoC verder is gegaan.