Voorbeelden van gebruik

Proofs of Concept

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) geeft steeds beter inzicht in de kansen, opgaven en risico’s in de ondergrond. Hiermee zijn overheden beter toegerust voor de actuele maatschappelijke opgaven als de energietransitie en klimaatadaptatie. Het ministerie heeft daarom geïnvesteerd in voorbeelden van gebruik in de vorm van Proofs of Concept (PoC's). Die laten zien wat de meerwaarde is van het gebruik van ondergrondgegevens in projecten. Dit zorgt, naast een betere plan- en besluitvorming, ook voor een verbetering van geo-risicomanagement en minder faalkosten bij projecten. Daarnaast leidt de registratie tot een kwaliteitsimpuls van geotechnisch onderzoek.