Interview Provincie Flevoland: Ervaringen met de BRO


Provincie Flevoland

Aantal inwoners: 403.000
Oppervlakte: 2.412 km2 (land en water)
Gesproken met: Marco Kok, projectleider invoering BRO 

Waar in de provinciale organisatie is de BRO belegd?

‘De BRO is belegd bij de afdeling Ruimte en Economie, team Geo. Ik ben vanuit de Antea Group bij meerdere bronhouders betrokken voor de BRO, en ik zie dat de BRO regelmatig bij de geo-afdeling terechtkomt.’

Hoe ver zijn jullie met de BRO?

‘We zijn volop bezig met eerste tranche. De nodige sonderingen zijn al aangeleverd. Op dit moment werken we aan de transitie van bestaande watermonitoringputten, met hulp van ICTU en TNO. Het treintje rijdt, zeg maar. Het is nu vooral zaak om de vinger aan de pols te houden en ervoor te zorgen dat mensen bij de les blijven.

In de contracten van het ingenieursbureau zijn de nodige aanpassingen gedaan om de BRO-plicht bij de contractpartijen neer te leggen. Dat gaat allemaal heel coöperatief. Er zaten soms wat foutjes in de eerste leveringen. Als bronhouder kun je daar inhoudelijk weinig van vinden, het is de taak van de contractpartner om dat goed aan te leveren. Dus er zijn wat bestanden een paar keer heen en weer gegaan. Maar dat is uiteindelijk allemaal goed gekomen.’

Hoe hebben jullie de BRO ingebed in jullie eigen organisatie?

‘We hebben presentaties gegeven bij verschillende afdelingen, en veel met collega’s gepraat. In het begin is het een echte zoektocht: waar ontstaat dit gegeven, en wie hebben er allemaal mee te maken? Je komt het verste als je daadwerkelijk gaat rondlopen in je organisatie en met mensen gaat praten. Dat kost tijd, maar het is echt nodig.’

Zie jij de BRO als een lastige opgave, of valt het wel mee?

‘De uitvoering is niet zo ingewikkeld. Het voortraject is het lastigste stuk: kijken waar het gegeven ontstaat en de mensen uit je organisatie meekrijgen. Hoe groter je organisatie is, hoe complexer dat wordt. Toch is het belangrijk om het klein te houden. De BRO is een inhoudelijke basisregistratie, maar voor bronhouders is het vooral een proceskwestie. Alle gegevens worden gecreëerd door marktpartijen. Je hoeft het dus alleen maar goed te regelen met die partijen. Dat uitgangspunt helpt ook als je met collega’s gaat praten. Iedereen heeft het al zo druk. Je kunt ze dus meteen geruststellen: het is niet veel werk, maar je moet wel even de kop erbij houden.’

Welke tip kun je collega-bronhouders geven?

‘Begin gewoon te praten met iedereen die er potentieel mee te maken heeft. Betrek iedereen erbij, inclusief een paar managers. Waar gaat de BRO nu eigenlijk over, en waar ontstaan de gegevens? Dat zorgt voor een vliegende start. Als je de managers er aan de voorkant goed bij betrekt, dan wordt de urgentie ook wel gezien. Pak het van daaruit op en zorg ervoor dat het balletje blijft rollen.’


Type project
Praktijkverhaal
Doelgroep
Provincie