Publieke consultatie Toegepast geologisch booronderzoek | boormonsterbeschrijving

Op maandag 12 oktober is de publieke consultatie gestart voor het registratieobject Toegepast geologisch booronderzoek | boormonsterbeschrijving (BHR-AG). De consultatie loopt tot en met 23 november. Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd. Meedoen is gemakkelijk en kan digitaal.

Het toegepast geologisch booronderzoek is een deel-registratieobject van het booronderzoek. Het is nauw verwant aan het geologisch booronderzoek, maar vereist in de uitvoering minder specialistische kennis. Daarnaast is (in tegenstelling tot geologisch booronderzoek) het toegepast geologisch booronderzoek gebaseerd op de NEN-en-ISO 14688, waar ook het geotechnisch booronderzoek op gebaseerd is. Vandaar dat het in een zelfstandige catalogus staat. Voor de consultatie hebben we de volgende documenten:

  • Het is aan te raden eerst de introductie op de catalogus te lezen, (deze is geen onderdeel van de consultatie zelf).
  • De catalogus 0.9 in het formaat zoals hij in de ministeriële regeling zal verschijnen. We raden aan eerst het hoofdstuk toelichting te lezen en daarna artikel 1 & artikel 2.

Aandachtspunten

De catalogus die nu voorligt, beschrijft de informatie die geproduceerd wordt bij het maken van de boormonsterbeschrijving voor nieuwe booronderzoeken volgens het IMBRO-kwaliteitsregiem. De catalogus beschrijft dus niet waaraan archiefgegevens moeten voldoen, omdat het IMBRO/A-regiem nog niet opgenomen is in deze catalogus.

De catalogus is gebaseerd op de NEN-EN-ISO 14688 deel I. Op een aantal punten wijkt deze catalogus af door soms met een andere detaillering te werken. Dit is gedaan om de behoefte vanuit het toegepast geologisch werkveld te dekken. Dit heeft zijn weerslag in twee verschillende beschrijfkwaliteiten binnen het toegepast geologisch booronderzoek.

Geef uw mening

De consultatie van de catalogus 'Toegepast geologisch booronderzoek | boormonsteranalyse' loopt van 12 oktober tot en met 23 november 2020. U kunt uw mening geven via het reactieformulier. De catalogus wordt geconsulteerd in de vorm zoals hij in de ministeriële regeling verschijnt. Alle inbreng wordt verwerkt nadat de consultatie is beëindigd.


Reactieformulier

U kunt meedenken en uw mening geven via het reactieformulier.

Overzicht opmerkingen

Het complete overzicht van opmerkingen houden wij wekelijks bij en publiceren we op deze pagina. Wanneer u een opmerking via het reactieformulier indient, zorgen wij ervoor dat uw melding ook in het overzicht komt. Er zijn momenteel nog geen opmerkingen.

Meer informatie

Lees voor meer informatie over de inhoud van dit registratieobject  het nieuwsbericht of kijk op de pagina van het registratieobject . Meer informatie over booronderzoek vindt u op de pagina Booronderzoek.