Publieke consultatie Grondwaterproductiedossier

Op maandag 26 april is de publieke consultatie voor het registratieobject Grondwaterproductiedossier (GPD) gestart. De consultatie van de catalogus loopt tot en met 7 juni.

Het Grondwaterproductiedossier maakt onderdeel uit van het domein Grondwatergebruik. In dit domein gaat het om gegevens over het gebruik van grondwater. Dat gebruik is wettelijk geregeld. Het onttrekken van grondwater en het infiltreren ervan hebben namelijk direct invloed op de omvang van de voorraad grondwater. Het is dus belangrijk dit te monitoren.

Onder het Grondwaterproductiedossier (GPD) worden gegevens over de grondwaterproductie van een grondwatergebruiksysteem vastgelegd. Hierbij gaat het om de daadwerkelijk onttrokken of ingebrachte hoeveelheden (grond)water van dat systeem. Systeem en dossier zijn dus aan elkaar gekoppeld.

Documenten

  • Een suggestie is om, voorafgaand aan de beoordeling van de catalogus GPD, kennis te nemen van de scopeafbakening van het domein grondwatergebruik. Deze is beschreven in het Scopedocument Domein Grondwatergebruik (GU).
  • Het is ook aan te raden eerst de introductie op de catalogus te lezen, (deze is geen onderdeel van de consultatie zelf).
  • De catalogus 0.9 staat in het formaat zoals hij in de ministeriële regeling zal verschijnen. We raden aan eerst de toelichting te lezen en daarna artikel 1 & artikel 2.

Aandachtspunten

De catalogusinhoud is tot stand gekomen in nauwe afstemming met het relevante stakeholdersveld, onder meer door inzet van domeinexperts. Voor de catalogus van Grondwaterproductiesysteem is er een aantal  aandachtspunten waar we u graag op willen attenderen. Dit betreft onderwerpen die voortbouwen op, maar licht afwijkend zijn ten opzichte van de huidige wijze van registratie van grondwatergebruiksgegevens, bijvoorbeeld in het LGR (Landelijk Grondwater Register). Deze aandachtspunten zijn:

  • Het niveau van samenhang tussen Grondwatergebruiksysteem en Grondwaterproductiedossier.
  • De ‘hierarchische’ opbouw van Grondwaterproductiedossier, waarmee gedurende de levensduur van een GPD object,  via ‘Rapportages’ de successievelijke hoeveelheden (volumereeksen) van zo’n rapportage (bijvoorbeeld een jaarrapportage) geregistreerd kunnen worden.
  • De keuzevrijheid in periodes waarover de volumereeksen geregistreerd moeten worden.

Reactieformulier

U kunt meedenken en uw mening geven via het reactieformulier.

Overzicht opmerkingen

Het complete overzicht van opmerkingen houden wij regelmatig bij en publiceren we op deze pagina. Als u een opmerking via het reactieformulier indient, zorgen wij ervoor dat uw melding ook in het overzicht komt.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de inhoud van het registratieobject op de pagina Grondwaterproductiedossier. Meer informatie over het domein vindt u op de pagina Grondwatergebruik.