Publieke consultatie Grondwatergebruiksysteem

Op maandag 1 februari is de publieke consultatie voor het registratieobject Grondwatergebruiksysteem (GUF) gestart. De consultatie loopt tot en met 15 maart. Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd. Meedoen is gemakkelijk en kan digitaal.

Grondwatergebruiksysteem maakt onderdeel uit van het domein Grondwatergebruik. In dit domein gaat het om gebruik van de belangrijke hulpbron grondwater, dat gebruik is wettelijk geregeld. Het onttrekken van grondwater en het infiltreren ervan hebben direct invloed op de omvang van de voorraad grondwater. Een grondwatergebruikssysteem is een systeem voor direct of indirect gebruik van het grondwater.  Denk bij indirect gebruik bijvoorbeeld aan bodemenergie-systemen. Grondwatergebruiksysteem is een zelfstandig registratieobject, maar het heeft wel een relatie met het andere (nog te standaardiseren) registratieobject Grondwaterproductiedossier binnen het domein grondwatergebruik.

  • Een suggestie is om, voorafgaand aan de beoordeling van de catalogus GUF, kennis te nemen van de scopeafbakening  van het domein grondwatergebruik. Deze is beschreven in het Scopedocument Domein Grondwatergebruik (GU).
  • Het is ook aan te raden eerst de introductie op de catalogus te lezen, (deze is geen onderdeel van de consultatie zelf).
  • De catalogus 0.9 staat in het formaat zoals hij in de ministeriële regeling zal verschijnen. We raden aan eerst de toelichting te lezen en daarna artikel 1 & artikel 2.

Aandachtspunten

De catalogus inhoud is tot stand gekomen in nauwe afstemming met het relevante stakeholdersveld o.a. door inzet van domein experts. In de te consulteren catalogus zijn een aantal gegevensinhoudelijke aandachtspunten te noemen. Dit betreft onderwerpen die voortbouwen op, maar licht afwijkend zijn t.o.v.  de huidige wijze van registratie van grondwatergebruiksgegevens, bijvoorbeeld in het LGR (Landelijk Grondwater Register)

  • Onderscheid en samenhang tussen ontwerpgegevens enerzijds en realisatie-gegevens anderzijds.
  • De hiërarchie en kardinaliteit van de onderdelen die onder een systeem vallen.
  • De horizontale en verticale positie van die verschillende systeemonderdelen.

Reactieformulier

U kunt meedenken en uw mening geven via het reactieformulier.

Overzicht opmerkingen

Het complete overzicht van opmerkingen houden wij wekelijks bij en publiceren we op deze pagina. Wanneer u een opmerking via het reactieformulier indient, zorgen wij ervoor dat uw melding ook in het overzicht komt. Er zijn momenteel nog geen opmerkingen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de inhoud van het registratieobject op de pagina Grondwatergebruiksysteem. Meer informatie over het domein vindt u op de pagina Grondwatergebruik.