Publieke consultatie Geotechnische boormonsteranalyse 2

Op donderdag 31 oktober is de publieke consultatie gestart voor de standaard ‘Geotechnische boormonsteranalyse 2’. De publieke consultatie loopt tot en met 15 december 2019. Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd. Meedoen is gemakkelijk en kan digitaal.

Een geotechnische boormonsteranalyse analyseert een geologisch boormonster. De analyse geeft belangrijke informatie over onder meer de draagkracht van de ondergrond. In de geotechniek zijn deze boormonsters belangrijk voor ontwerp en realisatie van tunnels, dijken, damwanden en funderingen. Het gaat bij deze consultatie om een uitbreiding met labproeven voor het bepalen van Consistentiegrenzen, Schuifspanningsverloop, Zettingseigenschappen, Waterdoorlatendheid.

Daarnaast zijn er bij de implementatie van de bestaande catalogus voor geotechnisch booronderzoek bevindingen gedaan. Een aantal van deze bevindingen zijn in de te consulteren catalogus opgelost. Een aantal andere bevindingen worden opgelost in de NEN-en-ISO 14688-norm waarop deze catalogus is gebaseerd. De NEN-Norm commissie van 14688 zal hier ook zelf over communiceren. De complete lijst met issues die opgelost worden in zowel de NEN 14688 als de catalogus van de BRO is hier te vinden op Github. Per issue staat de oplossingsrichting aangegeven en of die plaatsvindt in de catalogus of in de NEN 14688-norm.

In de catalogus worden de uitbreidingen aangegeven in blauwe tekst. Substantieel onderhoud op het reeds bestaande deel van de catalogus wordt aangegeven in groene tekst. Via Github is de complete lijst met issues te vinden die tijdens het onderhoud zijn meegenomen. Deze lijst bevat alleen onderhoud op de catalogus maar bevat naast oplossingen voor de bovengenoemde implementatie bevindingen nog meer aanpassingen. In het Github issue staat de motivatie voor de aanpassing en de plek in de catalogus waar de aanpassing te vinden is.

Geef uw mening

Deze consultatie loopt van 31 oktober tot en met 15 december. De catalogus wordt geconsulteerd in de vorm zoals hij in de ministeriële regeling verschijnt. Alle inbreng wordt verwerkt nadat de consultatie is beëindigd.

Geef via dit formulier uw mening over de standaard Geotechnische boormonsteranalyse 2.


Documenten

Voor het goed begrijpen van de catalogus zoals hij in de ministeriële regeling verschijnt, raden we u aan eerst de inleiding op de catalogus te lezen. U kunt niet op dit achtergronddocument reageren, maar het geeft wel een goede inleiding waarmee u de catalogus beter kunt begrijpen.

Uw mening geven

U kunt meedenken en uw mening geven via het reactieformulier.