Publieke consultatie Bodemkundige boormonsteranalyse & Bodemkundige wandmonsteranalyse

Op donderdag 31 oktober is de publieke consultatie gestart voor de standaarden ‘Bodemkundige wandmonsteranalyse’ en ‘Bodemkundige boormonsteranalyse’. De publieke consultatie loopt tot en met 15 december 2019. Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd. Meedoen is gemakkelijk en kan digitaal.

Een boormonsteranalyse onderzoekt boormonsters door er metingen aan te doen. Dit gebeurt eigenlijk altijd in een laboratorium. Bodemkundige analyses worden gedaan om meer te weten te komen over de samenstelling, opbouw en vorming van bodem. De bodemkundige boormonsteranalyse komt qua laboratorium proeven (bepalingen) volledig overeen met de proeven (bepalingen) van de bodemkundige wandmonsteranalyse. Het is afdoende om van een van beide catalogi de uitbreiding te beoordelen.

Het onderhoud op het bestaande deel van de catalogi (algemene teksten en boormonsterbeschrijving danwel wandbeschrijving) verschilt wel; kijk hier voor beide catalogi dus kritisch naar. In de catalogi worden de uitbreidingen aangegeven in blauwe tekst. Substantieel onderhoud op het reeds bestaande deel van de catalogus wordt aangegeven in groene tekst. Op Github zijn de complete lijsten met issues te vinden die tijdens het onderhoud zijn meegenomen:

Daarin staat de motivatie voor de aanpassing en de plek in de catalogus waar de aanpassing te vinden is.

Geef uw mening

Deze consultatie van loopt van 31 oktober tot en met 15 december. De catalogus wordt geconsulteerd in de vorm zoals hij in de ministeriële regeling verschijnt. Alle inbreng wordt verwerkt nadat de consultatie is beëindigd.


Documenten

Voor het goed begrijpen van de catalogus zoals hij in de ministeriële regeling verschijnt, raden we u aan eerst de inleiding op de catalogus te lezen. U kunt niet op dit achtergronddocument reageren, maar het geeft wel een goede inleiding waarmee u de catalogus beter kunt begrijpen.

Bodemkundige boormonsteranalyse:

Bodemkundige wandmonsteranalyse:

Uw mening geven

U kunt meedenken en uw mening geven via het reactieformulier.