Digitaal Geologisch Model diep (DGMdiep)

DGM-diep is gericht op het geven van een regionaal inzicht in de geologische opbouw van de diepe ondergrond van Nederland.  Dat is meer dan 500 meter onder maaiveld.

Het model ondersteunt studies naar nieuwe bronnen in de ondergrond, zoals aardwarmte en diverse opslagfuncties voor bijvoorbeeld water. Met de opgaven waar overheden voor staan als energietransitie, woningbouw en bereikbaarheid, is er een toenemende vraag naar beschikbaarheid van ondergrondse ruimte met specifieke gesteente-eigenschappen.

Bronhouder van DGM diep is het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


Planning

Dit registratieobject valt onder Tranche 4, inwerkingtreding 1-1-2022.

Aanleverplicht geldt voor:

Ministerie van BZK.