Bodemkwaliteit

Het domein Bodemkwaliteit brengt de gegevens samen die gekoppeld zijn aan de bodemmeetnetten die gebruikt worden om de bodemkwaliteit in landelijk gebied te monitoren.

Het doel van de monitoring is gegevens te verzamelen om de bodemkwaliteit te kunnen beschrijven en veranderingen in de bodemkwaliteit in relatie tot milieudruk en beleidsmaatregelen te kunnen vaststellen. In dit domein valt alleen het registratieobject Bodemsamenstellingsonderzoek.

Het programma onderzoekt momenteel in stappen of en zo ja wanneer dit registratieobject toegevoegd kan worden aan de BRO.