Geotechnische Boormonsterbeschrijving (BHR-GT BMB)

Een geotechnische boormonsterbeschrijving beschrijft de samenstelling van de bodem. Dit is belangrijk voor het bepalen van de draagkracht van de ondergrond.

Overal waar in Nederland op of in de grond gebouwd wordt is inzicht in de ondergrond en draagkracht belangrijk. Denk aan:

  • tunnels en andere ondergrondse werken
  • funderingen
  • grondconstructies zoals dijken
  • damwanden

Planning

Dit registratieobject valt onder Tranche 2, inwerkingtreding 1 januari 2020.

Actueel

Update: Geotechnisch Booronderzoek per 1 mei volgens nieuwe NEN-norm aan te leveren

Catalogus

In de catalogus staat welke gegevens van dit registratieobject in de BRO staan.

Catalogus Geotechnische Boormonsterbeschrijving (pdf, 4.7 MB)

Aanvullende werkafspraak bij catalogus

Voor dit registratieobject zijn deze aanvullende werkafspraken gemaakt in overleg met stakeholders.

Aanleverplicht geldt voor:

Gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries van  IenW, BZK, Defensie en LNV.