Instructie uitgifte API (BHR-GT)

U kunt volledig geautomatiseerd BRO-gegevens opvragen (via een SOAP XML-API). Dit is vooral handig als u regelmatig BRO-gegevens nodig heeft. Hieronder beschrijven we in 3 stappen hoe u kunt aansluiten op BRO uitgifte API van geotechnische boormonsteranalyse en geotechnische boormonsterbeschrijving (BHR-GT BMA en BHR-GT BMB) als onderdeel van het registratieobject booronderzoek en wat alternatieve mogelijkheden zijn om BRO-gegevens op te vragen.

Stap 3 is niet van toepassing als u software ontwikkelt en tegen de demo-omgeving aan wilt programmeren.

Stap 1: aansluiten op de demo-omgeving

Allereerst is aanmelden bij de BRO als data-afnemer noodzakelijk. U ontvangt vervolgens van de Servicedesk een testcertificaat. Met dat certificaat en deze uitleg over de installatie van dat certificaat, kunt u vervolgens aansluiten op de demo-omgeving van de BRO uitgifte API en een simpel request aanmaken. Na het aansluiten op de demo-omgeving, kunt u verder met stap 2.

Om uw software aan te passen om het juiste BRO-bericht te laten genereren, zijn technische XML schema definities (XSD’s) beschikbaar. Vanuit dat schema zijn er de overige benodigde XML schema definities. U vindt daar generieke BRO schema’s (brocommon) en specifieke (BHR-GT) schema’s (o.a. bhrgtcommon).

U kunt ook gebruikmaken van voorbeeldberichten:

In de Berichtencatalogus uitgiftewebservice BHR-GT wordt beschreven hoe u als afnemer de gegevens van een geotechnisch booronderzoek (BHR-GT) kunt opvragen in een berichtvoor de Basisregistratie Ondergrond (BRO).

Stap 2: de inhoud van een BRO-bericht maken

Zodra u aangesloten bent op de demo-omgeving, kunt u de inhoud van een BRO-bericht verder bepalen met de beschikbare gegevensstandaard:

Voor versie 2.1:

Catalogus Booronderzoek, Geotechnische boormonsterbeschrijving en boormonsteranalyse, versie 25 maart 2020 
• De daarbij behorende Werkafspraak Geotechnisch booronderzoek tranche 3

Voor versie 1.1:

  1. Catalogus Geotechnisch booronderzoek (pdf, 2.9 MB) + aanvullende werkafspraak (pdf, 433 kB) met toelichting (xlsx, 61 kB)

Stap 3: aansluiten op de productieomgeving

Om daadwerkelijk gegevens op te kunnen vragen, moet u aansluiten op de productieomgeving. In die productieomgeving is het niet mogelijk om gebruik te maken van het testcertificaat. U heeft dan een PKIoverheid services server certificaat nodig. Dit certificaat is te verkrijgen bij diverse leveranciers.

De overgang van de inregelomgeving naar de productieomgeving, is vervolgens niet meer dan het aanpassen van het endpoint. Gebruik dit endpoint voor productieomgeving van BHR-GT. Als het endpoint is aangepast, is de aansluiting op de BRO uitgifte API voor dit registratieobject gerealiseerd.

Andere mogelijkheden

  1. BRO-gegevens online bekijken. Gegevens die geregistreerd worden in de BRO zijn een dag later beschikbaar via BROloket. U kunt de gegevens op de kaart aan de hand van allerlei criteria bekijken en direct opvragen.
  2. BRO-gegevens voor uw database. Via het BROloket en PDOK (Publieke Dienstverlening op de Kaart), kunt u bestanden met BRO-gegevens opvragen. Lees op het BROloket en PDOK wat de formaten en mogelijkheden zijn.