Cultuurtechnische Boormonsterbeschrijving

De cultuurtechnische boormonsterbeschrijving beschrijft de opbouw van de bodem.

Deze informatie is belangrijk bij het in cultuur brengen of houden van landoppervlakten. Denk bijvoorbeeld aan de landbouw.


Planning

Dit registratieobject valt onder Tranche 4, inwerkingtreding 1 januari 2022.

Aanleverplicht geldt voor:

Gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries van IenW, BZK, Defensie en LNV.