Bodemkundige Boormonsteranalyse

Een boormonsteranalyse onderzoekt boormonsters door er metingen aan te doen. Dit gebeurt eigenlijk altijd in een laboratorium.

Bodemkundige analyses worden gedaan om meer te weten te komen over de samenstelling, opbouw en vorming van bodem.

Voor de analyse worden delen van een boormonster, de intervallen, gebruikt.

Intervallen in een boormonster


Planning

Dit registratieobject valt onder Tranche 3, inwerkingtreding 1 januari 2021.

Aanleverplicht geldt voor:

Gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries van  EZK, IenW, Defensie en LNV.