Instructie uitgiftewebservice

U kunt volledig geautomatiseerd BRO-gegevens opvragen. Dit is vooral handig als u regelmatig BRO-gegevens nodig heeft. Hieronder beschrijven we hoe u kunt aansluiten op webservices van bodemkundige boormonsterbeschrijving (BHR-p) en wat de andere mogelijkheden zijn.

Algemeen

Als u uw systeem aansluit op de uitgiftewebservices van de landelijke voorziening BRO, dan kunt u volledig geautomatiseerd BRO-gegevens voor een specifiek registratieobject opvragen. Aanmelden bij de BRO is daarvoor noodzakelijk. Ook heeft u een PKIoverheid certificaat nodig.

Hoe maakt u een BRO-bericht voor de uitgiftewebservice?

Bekijk allereerst het voorbeeldbericht IMBRO/XML (zip, 7.1 kB). Dit geeft een beeld van wat gemaakt moet worden.

Om uw software aan te passen om het juiste BRO-bericht te laten genereren, zijn technische XML schema definities (XSD’s) beschikbaar.
Vanuit dat schema zijn er de overige benodigde XML schema definities. U vindt daar generieke BRO schema’s (brocommon) en specifieke sondering (BHR-P) schema’s (o.a. bhrcommon).
Het is ook mogelijk om dit met behulp van tooling te bereiken op basis van de beschikbare WSDL (neem contact op met de Servicedesk i.v.m. de benodigde certificaten).

NB op verzoek is een voorbeeldclient (Java) via de Servicedesk beschikbaar.

Hoe maakt u de inhoud van een BRO-bericht?

Gebruik hiervoor de volgende documentatie:

  1. Catalogus Booronderzoek - deelcatalogus voor bodemkundige boormonsterbeschrijving (informatiemodel) (pdf, 3 MB)
  2. Koppelvlakbeschrijving BHR-p uitgifte (pdf, 2.4 MB)
  3. Uitgiftehandboek Bodemkundige boormonsterbeschrijving (pdf, 1.5 MB)

Hoe test u of het een valide BRO-bericht is?

Test het BRO-bericht in de inregelomgeving.

  1. Neem contact op met de Servicedesk en geef aan voor welk registratieobject u wilt inloggen bij de inregelomgeving. U ontvangt dan de benodigde informatie en het testcertificaatplus een BRO test ID (kenset versus registratieobject) om een registratieobject (bodemkundige boormonsterbeschrijving) op te kunnen vragen in de inregelomgeving.
  2. Stuur het BRO-bericht naar het endpoint van de BHR inregelomgeving met het verkregen testcertificaat.
  3. De eventuele foutmelding ontvangt u direct, zodat u het BRO-bericht kunt aanpassen en opnieuw naar het endpoint kunt sturen.
  4. Is het BRO-bericht valide, dan ontvangt u de BRO-gegevens.

Hoe past u de software toe op de productieomgeving?

Allereerst is het in de productieomgeving niet mogelijk om gebruik te maken van de username en password of een PKIoverheid services server testcertificaat; een PKIoverheid services server certificaat is vereist. Dit certificaat is te verkrijgen bij diverse leveranciers.

De overgang van de inregelomgeving naar de productieomgeving, is vervolgens niet meer dan het aanpassen van het endpoint. Gebruik dit endpoint voor de BHR productieomgeving. Als het endpoint is aangepast, is de aansluiting op de uitgiftewebservice voor dit registratieobject gerealiseerd.

Andere mogelijkheden

  1. BRO-gegevens online bekijken (BROloket). Gegevens die geregistreerd worden in de BRO zijn een dag later beschikbaar via het BROloket. U kunt de gegevens op de kaart aan de hand van allerlei criteria bekijken en direct opvragen.
  2. BRO-gegevens voor uw database. Via het BROloket en PDOK (Publieke Dienstverlening op de Kaart), kunt u bestanden met BRO-gegevens opvragen. Lees op het BROloket en PDOK wat de formaten en mogelijkheden zijn.

Handige links

Andere mogelijkheden gegevens opvragen