Bodemkundige boormonsterbeschrijving (BHR-P)

Een bodemkundige boormonsterbeschrijving beschrijft de bodemkundige opbouw van het meest ondiepe deel van de bodem en ondergrond met behulp van een boring.

Wat is een bodemkundige boormonsterbeschrijving?

De grond die met de boring naar boven komt, laat de diverse lagen in de ondergrond goed zien.  De beschrijving van de monsters uit het doorboorde deel van de bodem in termen van opeenvolgende lagen van grondsoorten is het boormonsterprofiel. Dit profiel wordt beschreven in de bodemkundige boormonsterbeschrijving.

Deze gegevens zijn belangrijk om te kunnen zien hoe dit deel van bodem en ondergrond gebruikt kan worden.


Booronderzoek

Catalogus

In de catalogus staat welke gegevens van dit registratieobject in de BRO staan.

Aanleverplicht geldt voor:

Bronhouder zijn: provincies, waterschappen en het ministerie van LNV. Daarnaast kan het voorkomen dat ook andere bestuursorganen, zoals gemeenten en rijksdiensten, opdrachten uitzetten om bodemkundige boorprofielen te verzamelen en te beschrijven.

Planning

Dit registratieobject valt in Tranche 1, inwerkingtreding 1-1-2018.