Planning Tranche 4

De basisregistratie wordt stap voor stap opgebouwd. Dat gebeurt in 4 tranches. Met iedere tranche bevat de BRO steeds meer gegevens en modellen over de ondergrond. Bronhouders leveren deze gegevens per registratieobject aan. Hier vindt u meer informatie over de planning van de registratieobjecten uit Tranche 4.

Tranche 4

Tranche 4 treedt op 1 januari 2022 in werking. Op dat moment moet u de bijbehorende registratieobjecten uit tranche 4 gestandaardiseerd en gevalideerd aanleveren en gebruiken. Deze registratieobjecten staan in onderstaande tabel. De inhoud van deze tranche is nog onderwerp van onderzoek. Registratieobjecten kunnen nog wijzigen.

Registratieobjecten opgenomen in tranche 4

Inwerkingtreding: 1 januari 2022

Registratieobject

Aanleverplicht geldt voor deze bronhouders

Booronderzoek |

Geologische Boormonsterbeschriving 2

Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Min. IenW, Min. BZK, Min. Defensie en Min. LNV

Booronderzoek |

Geologische boormonsteranalyse

Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Min. IenW, Min. Defensie en Min. LNV

Grondwaterproductiedossier

Provincies

Kaart Grondwaterdynamiek Min. LNV
Bodemkaart 2 Min. LNV
Locatie Mijnbouwwerken Min. EZK
Mijnbouwwetvergunning Min. EZK