Planning Tranche 3

De basisregistratie wordt stap voor stap opgebouwd. Dat gebeurt in 4 tranches. Met iedere tranche bevat de BRO steeds meer gegevens en modellen over de ondergrond. Bronhouders leveren deze gegevens per registratieobject aan. Hier vindt u meer informatie over de planning van de registratieobjecten uit Tranche 3.

Tranche 3

Tranche  3 treedt op 1 januari 2021 in werking. Op dat moment moet u de bijbehorende registratieobjecten uit tranche 3 gestandaardiseerd en gevalideerd aanleveren en gebruiken. Deze 6 registratieobjecten staan in onderstaande tabel.

Registratieobjecten opgenomen in tranche 3

Inwerkingtreding: 1 januari 2021

Registratieobject

Aanleverplicht geldt voor deze bronhouders

Booronderzoek |

Bodemkundige Boormonsteranalyse

Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Min. EZK, Min. IenW, Min. Defensie en Min. LNV

Booronderzoek |

Geologische  Boormonsterbeschrijving

Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Min. EZK, Min. IenW, Min. Defensie en Min. LNV

Wandonderzoek |

Wandonderzoek

Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Min. IenW, Min. Defensie en Min. LNV

Grondwatermonitoringnet

Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Min. IenW, Min. Defensie en Min. LNV

Grondwaterstandonderzoek

Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Min. IenW, Min. Defensie en Min. LNV

Grondwatersamenstellingsonderzoek

Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Min. IenW, Min. Defensie en Min. LNV